Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
3. Schoolbehoeften. — Localiteit.
Voor het voorteekenen door den onderwijzer is een schoolbord noodig,
dat van goed, droog hout vervaardigd en dof zwart geschilderd is, benevens
geslibd wit krijt.
Voor de verklaringen omtrent het aanbrengen van schaduwen zijn een
licht gekleurd (grijs) bord en zachte houtskool noodig. Hiertoe is een
opgespannen, geolied stuk schilderslinnen zeer geschikt.
Het bord, waarop de onderwijzer voorteekent, moet zooveel mogelijk
vertikaal geplaatst worden, opdat de leerlingen de op het bord geteekende
figuren, duidelijk kunnen zien en nateekenen. Dit is gemakkelijk te ver-
krijgen door 2 tegen den muur bevestigde stijlen, waarin schuiflijsten met
gaten en pennen voor het hooger en lager stellen van het bord.
Voor het plaatsen der modellen zijn verder noodig: twee standaards en
een voetstuk of een kleine tafel, waarvan het bovenblad hooger of lager kan
worden gesteld.
Bij het teekenen naar draad- of blokmodellen, wordt één daarvan tot
voorbeeld gegeven voor de geheele klasse.
Wanneer de leerlingen echter in twee reien naast elkander zitten moet
voor iedere rij een afzonderlijk model (zoo mogelijk beide van denzelfden
vorm) gegeven worden.
Verder moet bij het teekenen naar lichamen in acht worded genomen,
dat de afstand tusschen teekenaar en model niet te klein, maar ook niet
te groot zij; daar anders de leerlingen geen duidelijke voorstelling kunnen
krijgen van de perpectievische vormveranderingen.
Daarom moeten de allervoorste en ook de allerachterste teekentafels liever
ongebruikt blijven; het verdient aanbeveling om de leerlingen dikwijls van
plaats te doen verwisselen, opdat zij het model van verschillende kanten
zien en teekenen.
In den regel moeten de leerlingen zich bedienen van goed gelijmd wit
papier, potlooden, pen en O. I. inkt, penseel en waterverf.
Bij het teekenen naar plastische modellen kan ook grijs papier met wit
en zwart krijt gebruikt worden.
De teekeningen moeten door de leerlingen zoo groot mogelijk uitgevoerd
worden, daar hierbij de vormen beter uitkomen, en ook meer oplettendheid
en zuiverheid vereischt worden dan bij het maken van kleine teekeuingea.
Elke teekening moet netjes en zuiver op weinig tijdroovende manier,
en onder leiding van den onderwijzer in de school gemaakt worden.
Formaat en grootte van het papier moeten zooveel mogelijk voor elke
klasse gelijk zijn.
De afgewerkte teekeningen moeten door den onderwijzer verzameld en
tot aan het einde van den cursus ordelijk bewaard worden.
Het schoollokaal, waarin geteekend wordt, moet ruim zijn en voldoende licht
ontvangen. Die verlichting zal slechts van ééue zijde komen en wel ter
linkerzijde der leerlingen. In het lokaal moet alles bewaard worden, wat
voor het teekenonderwijs noodig is.