Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
a een punt,
h stelsels van evenwijdige lijnen in verschillende standen ten opzichte
van het tafereel, met name: horizontale lijnen, welke 1** loodrecht staan
op, 2" evenwijdig loopen met, 3" een hoek vau 45° of 4» een willekeu-
keurigen lioek maken met het tafereel; vertikale lijnen; schuine lijnen,
die, of evenwijdig loopen met het tafereel, óf in voor- of achterwaart-
sche richting er naar overhellen, willekeurige schuine lijnen,
c het vierkant,
A de cirkel, en
e de kubus.
De aanschouwelijke verklaring van elk dezer gevallen moet afzonderlijk
plaats hebben.
Daai-na wordt begonnen met het teekenen naar draadflguren en blok-
modellen in de hieronderstaande volgorde:
Draadfiguren.
De rechte lijn, op onderling gelijke afstanden van een merkteeken voor-
zien; de hoek met een beweegbaar been; de gelijkzijdige driehoek; het
vierkant; van de regelmatige veelhoeken: de 5-, 6- en 8-hoek; de cirkel.
Blokmodellen.
De kubua in verschillende standen, het vierzijdig prisma, do pyramide,
de cilinder, de kegel, do bol.
Bij den aanvang van het teekenen naar lichamelijke modellen, moet het
voornaamste over de schaduwleer worden medegedeeld, de verschijnselen
moeien aan de oppervlakken der verlichte voorwerpen verklaard worden, b.v.:
eigen schaduw, slagschaduw (kernschaduw, halfschaduw), direct en indirect
invallend Hclit, de werking van het licht in verband met de hoeken van
inval en terugkaatsing, het gereflecteerde licht, enz.
De verkregen grondstellingen over de perspectief en de schaduwleer moeten
to(ïgepast worden bij het teekenen van eenvoudige voorwerpen, b. v.: tafel,
kast, venster, deur, balk, voetstuk met lijstwerk, zuilbasis, enz.
Op meisjes-burgerscholen moet het teekenen naar vlakornament, met toe-
passing op de vrouwelijke handwerken, in de plaats komen van het teekenen
naar bovengenoemde voorwerpen.
Verbindingen van recht- en kromlijnige geometrische figuren, samenstellin-
gen van gestijleerde blad- en bloemvormen tot stervormige figuren, rosetten,
ranken, bauden, rand- en vlakversieriugen vormen hierbij de leerstof
De noodigo verklaringen over schikking, verdeeling, regelmatige samen-
menstelliug en verbinding der enkelvoudige vormen moeten liet teekenen
naar zulke samengestelde figuren steeds vergezellen.
Getrouwe natuur-afbeeldingen, d. w. z. teekeningen van bloemen, land-
schappeu, dieren, enz. mogen, noch op jongens- noch op meisjesscholen
bij het teeitenonderwijs gebruikt worden.