Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
verklaard worden en moeten de voornaamste riclitlijnen en verdeelingslijnen
worden aangegeven.
Ten einde de opgaaf goed te kunnen oplossen, moet den leerlingen de
grootte, de richting, de vorm en de verhouding der verschillende deelen,
zoowel onderling als tot het geheel, nauwkeurig aangegeven worden.
4. Soms moeten er in de 2" afdeeling ook oefeningen gehouden worden
in het dictaat-teekenen en iu het teekenen uit het geheugen, op de wijze,
zooals dit aangegeven is, sub 5 en 6 (zie bladz. 24 -25) van de instructie
voor het onderwijs in het haudteekenen op de volksscholen.
5. Ue fouten mogen nooit door den onderwijzer in de teekeningen ver-
beterd worden; door mondelinge opmerkingen moeten de leerlingen de fouten
zelf leeren vinden en verbeteren.
Klassikaal verbeteren verdient de voorkeur boven het verbeteren van
elke teekening afzonderlijk.
Bemerkt de onderwijzer bij 't nazien der afgewerkte teekeningen, dat de
meeste leerlingen een zelfde fout gemaakt hebben, zoo moge het doelmatig
geacht worden, de foutieve figuur op het schoolbord voor te teekenen en,
na grondige bespreking van de fout, deze teekening voor de oogen der
leerlingen te verbeteren.
ü. Het teekenen uit de vrije hand sluit blijkbaar het gebruik van
liniaal, passer en trekpen uit; het construeeren {zirkelzeiclinen) moet dus in
de Vlo klasse ophouden.
Ue ontwikkeling van de vaardigheid der hand moet gepaard gaan aan
de ontwikkeling van het opmerkingsvermogen. Hiervoor moeten geen
afzonderlijke oefeningen gehouden worden.
Bij het kopiëeren van gedrukte voorbeelden moet het louter werktuigelijk
nateekenen en het aanwennen van een bepaalde manier worden tegen-
gegaan.
7. Bij het onderwijs naar vlakke en lichamelijke vormen moeten aan-
schouwingsmiddelen ten dienste staan; voor het verklaren van het ontstaan
der perspectievische figuren is b.v. een glazen ruit, of, beter nog, een
model-tafereel met doorschijnend teekenvlak en aangegeven gezichtslijnen,
zeer geschikt.
Nadat de noodige verklaringen gegeven zijn aangaande het horizontale vlak,
het grondvlak, het vertikale vlak, de horizon, de grondlijn, de loodlijn,
alsmede van het oogpunt, de afstandspunten, verdwijnpunten en dergelijke,
worden de grondregels der perspectief met betrekking tot den horizon, de
grondlijn, het oogpunt, de afstandspunten, de toevallige punten enz., op
aanschouwelijke wijze verklaard.
Bij de verklaringen over het ontstaan van perspectie-
vische afbeeldingen, en over de grondregels der Perspectief,
moet het hier volgende aanschouwelijk gemaakt worden, nadat het per-
spectievisch is aangegeven op het toestel door middel van het grondvlak,
het doorzichtige tafereel (een glazen plaat), de gezichtslijnen, den horizon,
de loodlijn, het oogpunt, de standlijn en de plaats vaji het oog, de distantie
en wat dies meer zij :