Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Oefeningen in het ornamentteekenen, eerst naar schetsen van den onder-
wijzer op het schoolbord, dan naar voorbeelden en modellen.
Teekenen uit het geheugen, waarbij echter vooraf de verhoudingen tusschen
de verschillende afmetingen in het voorbeeld duidelijk gemaakt moeten
worden.
Aan meisjes-burgerscholen moet in 't algemeen de hier boven aangegeven
leergang gevolgd worden; in do hoogste klasse moet een juiste keuze gedaan
worden uit de leerstof, met het oog op de vrouwelijke handwerken.
2. Instructie voor het onderwijs in het handteekenen
aan burgerscholen.
{Tiesluit van den Minister van Eeredienst en Onderwijs van 6 Mei
1874, N». 5815.)
1. Het doel van het onderwijs is:
a ontwikkeling van het gevoel voor schoone vormen;
h oefening van het oog voor het juist waarnemen der vormen;
c vaardigheid van de hand om het geziene of medegedeelde gemak-
kelijk en juist weer te geven.
2. In elke afdeeling en bij iedere oefening moet er ernstig naar gestreefd
worden om dit doel te bereiken.
Het kan bereikt worden:
door een goede leiding in het zien, waarnemen en vergelijken der geko-
zen vormen en in het maken van juiste gevolgtrekkingen uit 't geen waar-
genomen is;
door ontwikkeling van de geschiktheid om van 't geen waargenomen werd,
een juiste voorstelling te vormen;
door oefeningen in het teekenen naar symmetrische en harmonisch ver-
deelde figuren en door onderricht in het gebruik en in de doelmatige
toepassing van geschikte gereedschappen en wijzen van behandeling.
Daarom ook is het noodig, dat een leerling niet met het maken eener
teekening begint, voor dat de figuur duidelijk door den onderwijzer ver-
klaard is.
3. Het teekonderwijs moet in de eerste afdeeling klassikaal behandeld
worden, d w. z. alle leerlingen moeten naar eenzelfde model teekenen.
De opgegeven figuren moeten daarom door den onderwijzer, vóór de
klasse, zoo zuiver en zoo groot mogelijk, voorgeteekend en duidelijk ver-
klaard worden en, de leerlingen moeten het werk van den onderwijzer bij
hun eigen werk kunnen volgen.
De verklaringen moeten daarin bestaan, dat de bijzondere kenmerken,
de eigenschappen en de vorm van het model duidelijk uiteengezet worden,
en dat de aandacht gevestigd wordt op de gelijkenis er van met bekende
voorwerpen en op het onderscheid met andere daarmede in vorm overeen-
komende figuren.
Bij samengestelde figuren moet gewezen worden op den grondvorm (ster-,
hart-, kruis-, bladvorm enz.), moet hun ontstaan uit de elementaire vormen