Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Om het lastige en tijdroovende aanpunten van de potlooden gedurende den
schooltijd te ontgaan, is het goed, dat elk der leerlingen minstens 3 reeds
aangepunte potlooden op de les medebrengt. ,
Het gebruik van gekleurde potlooden, bij het teekenen in de laagste en
middelste afdeeling, moet vermeden worden; alleen in de hoogste afdeeling
mag het aan de meisjes, bij het teekenen van daartoe geschikte voorbeelden,
worden toegestaan.
't Spreekt van zelf, dat de onderwijzer de leerlingen nauwkeurig moet
leeren, hoe zij de materialen moeten tewaren én gebruiken, en dat er in
elke klasse orde en eenheid moet gehouden worden in de teekenbehoeften,
teekenboeken en losse vellen papier.
Het lokaal, waarin het teekenonderwijs gegeven wordt, moet zoo mogelijk
door vensters, welke aan een zelfden kant van het lokaal zijn aangebracht,
voldoende licht ontvangen en wel zoodanig, dat het licht, ter linker zijde
der leerlingen invalt, en dat zij hun werk gemakkelijk kunnen overzien.
Er moet streng op gelet worden, dat de leerlingen onder het teekenen
niet te dicht met de oogen op het papier liggen, daar hierdoor hot gezichts-
vermogen verzwakt en de bijziendheid bevorderd wordt.
B.
I'ROCJRAMMA voor liet teekenen op bdroerscholbn.
{Besluit van den Minister van Eeredienst en Onderwijs van 9 Augustus
1873, N°. (J708.)
1. Doel vaa het onderwijs in het handteekenen
Vaardigheid in het waarnemen en weergeven van vlakke meetkunstige
vormen en hunne samenstellingen. Het teekenen van lichamelijke vor-
men volgens perspectievische grondregels. Vaardigheid in het teekenen naar
ornamentale voorbeelden en modellen.
Eerste afdeeling.
(VI" klasse, G uur.)
Het teekenen uit de vrije hand van vlakke geometrische (iguren, naar
teekeningen, die de onderwijzer op het bord schetst onder toevoeging der
vereischte verklaringen, en waarin, van punten uitgaande, rechte en kromme
lijnen in verschillende ligging ten opzichte van elkaar, verschillende hoeken,
driehoeken, veelhoeken, de cirkel en de ellips voorkomen.
Samenstellingen van figuren met rechte en kromme lijnen. Hot teekenen
van lichamelijke vormen naar draadmodellen.
Tweede afdeeling.
(Vlle en VIIl" klasse, elk 4 uur.)
Hot teekenen van lichamelijke vormen naar houten modellen als voort-
zetting van het perspectievische teekenen.