Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
6. In de hoogste klasse komt bij het dictaat-teekenen nog het teekenen
uit het geheugen, waarbij op hot volgende moot gelet worden:
Eene door den onderwijzer op 't schoolbord eenvoudig geteekende figuur
wordt in allen deele grondig besproken, waarbij de methode van vragen en
antwoorden boven elke andere leerwijze de voorkeur verdient; bepaaldelijk moet
daarbij gewezen worden op het karakteristieke in de figuur; dan wordt de
door den ouderwijzer geuiaakte teekening aan het oog van de leerlingen
onttrokken, b v. door ze te bedekken, waarna zij de figuur uit het geheugen
moeten teekenen.
't Spreekt van zelf, dat bij dit teekenen uit het geheugen gelet moet
worden op een zekeren gang in de keuze der voorbeelden, en dat alleen
figuren met karakteristieke, weinig samengestelde vormen hiervoor gebezigd
mogen worden.
Het teekenen van natuurvormen, zooals bloemen, landschappen, dieren
enz., moet hierbij vermeden worden.
Dictaat-teekenen en teekenen uit het geheugen verschaffen ook gelegen-
heid om den leerlingen huiswerk op te geven
7. De onderwijzer verbetere zoo weinig mogelijk zelf; veelmeer moet hij
door mondelinge opmerkingen de leerlingen zelf hunne fouten leeren zoeken.
Klassikale verbetering verdient de voorkeur boven het verbeteren van
elke teekening afzonderlijk.
Bij het klassikale verbeteren is het volgende in acht te nemen:
Als de onderwijzer bij het nazien van de gereed zijnde teekeningen waar-
neemt, dat de meeste leerlingen een zelfde fout gemaakt hebben, worde de
foutieve figuur in 't groot door hem op het schoolbord geteekend, de fout
en de oorzaak er van verklaard, op de overeenkomst met andere, bekende
voorworpen of figuren gewezen en eerst daarna de op hot bord geteekende
figuur verbeterd.
8. In de middelste afdeeling begint het onderwijs gedeeltelijk met ge-
bruikmaking van door den onderwijzer zelf ontworpen netwerken. Eenvou-
dige meetkunstige figuren vormen den grondslag voor het teekenen uit de
vrije hand.
9. In de hoogste klasse moet het kopiëeren van op 't schoolbord ge-
maakte teekeningen voortgezet worden.
Zoodra de leerlingen in de voorafgaande afdeeling een voldoende vaardig-
heid verkregen hebben in het begrijpen en nateekenen van meetkunstige
figuren en ook het geometrische ornament naar voorteekeningen van den
onderwijzer kunnen nateekenen, wordt er begonnen met het teekenen van
gestijleerde blad- en bloemvormen en eenvoudige ornamenten, waarmede
voortgegaan wordt tot op het teekenen van meer samengestelde vormen.
Op deze hoogte gekomen, kan er in sommige gevallen afgeweken worden
van het sub 1 bepaalde, en kan aan de verstgevorderde leerlingen het teekenen
naar afzonderlijke voorbeelden worden toegestaan. Ook verdient het aan-
beveling om hierbij gedroogde bladeren (wilg, klaver, acacia, aardbezie, druif,
ahorn, eik enz.) te laten nateekenen.
Voor jongens is verder het teekenen naar technische voorwerpen zeer