Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Of de onderwijzer zich in do laagste afdeeling van stigmographische leien
of schriften bedienen, dan wel, of hij de eerste oefeningen zonder deze
beginnen wil, staat aan zijn keuze vrij. Bij 't gebruiken van stigmogra-
phische leien enz. moet echter in elk geval de onderlinge afstand der stigma
grooter worden, naarmate de leerlingen meerdere vaardigheid verkregen
hebben; en de overgang van het stigmographisch toe kenen tot
het vrije handteekenen moet een zeer geleidelijke zijn, b. v.:
Zijn de leerlingen eener klasse zoo ver gevorderd, dat zij eenvoudige
geometrische figuren en verbindingen van deze in hunne stigmographische
teekenboeken vrij goed kunnen teekenen, dan kan de overgang verkregen
worden:
a doordien de onderwijzer slechts do éóne helft eener symmetrische figuur
op 't schoolbord voorteekent en de andere helft door de leerlingen zelf
laat zoeken;
h door het volgens een bepaalde verhouding vergrooten of verkleinen,
waarbij de onderwijzer nauwkeurig de grootte aangeeft, waarop de leer-
lingen te teekenon hebben;
c door het voorgeteekende figuur in een anderen opgegevenen stand te
laten nateekenen;
d door het teekeuen van eenvoudige figuren en samenstellingen naar
mondelinge opgaven;
e door het overbrengen eener vrije teekeniug op een stigmographisch net;
/ door het kopiëeren van (!en stigmographisch voorbeeld, waarbij de stigma
door de leerlingen zelf geplaatst moeten worden; en eindelijk
(/ door het stigmographische net geheel en al weg te laten.
In ieder geval moet in de middelste klasse met deze oefeningen opge-
houden worden.
In de volgende afdeeling moet de leerling de ruimte, die voor zijn tee-
kening vereischt wordt, volgens opgave en voorteekening van den onder-
wijzer, zelf op zijn papier bepalen en alleen die punten en hulplijnen
aangeven, welke voor do bepaling van de richting, de grootte, den vorm
en de verhoudingen, zoowel van het geheel als van de onderdeden, noodig zijn.
De na te teekenen figuren moeten ontleend worden aan voorwerpen,
welke den leerlingen bekend zijn en hun begrip niet te boven gaan.
Worden de leerlingen volgens de onder a—f aangegevene wijze er toe
gebracht om de voorstelling, welke zij zich door aanschouwing gemaakt
hebben, door een teekening weer te geven, dan zullen het bevattingsver-
mogen, het waarnemingsvermogen en het geheugen worden opgewekt en
ontwikkeld.
5. Tegen het einde der 2e helft van den cursus der middelste afdeeling
kan het dictaat-teekenen voorbereid worden door eenvoudige voorbeelden
uit de vormleer. Dit geschiedt door, overeenkomstig de omstandiglieden,
langzaam medegedeelde mondelinge aanwijzingen, waarnaar de leerlingen te
teekenen hebben. Vóórteekenen van den kant des onderwijzers is hierbij
uitgesloten.