Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Laagste afdebling.
(Ie en lie klasse.)
In deze afdeeling bestaat de leerstof in do voor het teekenen en schrijven
gemeenschappelijke elementaire oefeningen ter verkrijging eener zekere mate
van vaardigheid. Daarop volgen afbeeldingen van eenvoudige voorwerpen,
waarover bij het betreHbnde vakonderwijs gesproken is.
Middelste afdeei/Ing.
(llle en IVe klasse.)
Oefeningen in het teekenen naar verschillende figuren, waaraan de rechte
lijn, de hoek, de driehoek en de vierhoek ten grondslag liggen.
Toepassing dezer vormen bij zeer eenvoudige voorwerpen.
Begin van het dictaatteekenen.
Hoogste afdeeling.
(Ve en Vle klasse.)
Ontwikkeling van de begrippen: Lichaam, vlak, lijn, punt.
De lijn: Soorten van lijnen, ligging en richting, 't meten van lijnen.
De hoek: De verschillende soorten van hoeken met betrekking tot hun
ontstaan en hunne onderlinge betrekking. Het verdoelen van hoeken, de
graadboog.
Vlakke figuren: Aan de vlakke figuren, in de middelste afdeeling behan-
deld, worden verschillende soorten van regelmatige veellioeken toegevoegd.
Verdeeliug dezer figuren in driehoeken. De cirkel. De ellips.
Lichamen: Prisma, pyramide, cilinder, kegel.
Het bij de vormleer behandelde moet den grondslag uitmaken voor het
haudteekenen.
Dictaat-teekenen, teekenen uit het geheugen.
Teekenen van eenvoudige ornamenten en van eenvoudige voorwerpen van
voren gezien en volgens gegeven afmetingen.
In de hoogste afdeeling moet rekening gehouden worden met de behoeften
der meisjesscholen met betrekking tot de vrouwelijke handwerken.
2. Instructie voor het onderwijs in het haudteekenen.
{Ministrieel Besluit van 6 ilfei 1874 Z. 5815.)
1. Het teekenonderwijs op de volksscholen moet klassikaal gegeven
worden, d. w. z. alle leerlingen moeten naar eenzelfde model teekenen.
2. De te teekenen figuren moeten daartoe door den onderwijzer, vóór
do klasse en onder toevoeging der noodige verklaringen, zoo zuiver en zoo
groot mogelijk, op het schoolbord geteekend worden, en wel zoodanig, dat
de leerlingen het werk van den onderwijzer bij hun eigen werk volgen
kunnen.
3. De leergang moet een langzaam voortschrijdende zijn, opdat een
geleidelijk voortgaan der leerlingen mogelijk zij.
4. Het teekenen op de volksschool is uitsluitend handteekenen en
sluit bijgevolg het gebruik van liniaal, passer enz., geheel uit.