Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Provinciale Scliool-Iuspecteur: H. ScnnAMM, en de
Beeldhouwer: Rudolf Wetb.
c. Voor hot teekenonderwijs aan Kweekscholen voor Ouder-
wijzers en Onderwijzeressen, Volks- en Burgerscholen:
De Heeren: H. Schramm, J. Gbandauee en Prof. H. Hkkdtle
en de Bezirks-S ch ulinspecto r : Raimond Hoebaueb.
De afdeolingen van het Ministerie, die betrokken zijn in de onderworpen,
door de commissie te behandelen, zullen in de zittingen dor commissie ver-
tegenwoordigd zijn.
Wanneer dit mocht blijken noodig te zijn, kunnen twee dor sectiën of
alle drie gemeenschappelijk vergaderen.
(Vertalinq uit liet Duitsch.)
PRO&RAMMA'S
(Lelirpliine und Iiistrnctioiieii)
voor het
TEEKENONDERWIJS
op de
Openbare Lagere Scholen
(Volks- und Bürgerschulen)
in
OOSTENRIJK. ')
PIIOGR.4M91A voor het teekknen en voor het onderwijs in
de vobmlebb (Gcometrischo Formenlehre) op de vülks-
scuolen.
{Besluit van den Minister van Eeredienst en Onderwijs
van 9 Augustus 1873, N°. 6708.)
1. Doel van het onderwijs in het handteekenen.
De leerlingen moeten in staat gesteld worden om geometrische vormen
juist waar te nemen.
Oefening van oog en hand, toegepast op eenvoudige voorwerpen uit het
dagelijksche leven.
') Overgenomen uit het »Verordnungsblatt für den Dienstbereich des K.K. Ministeriums
für Cultus und Unterricht 1874, N°. 25