Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
RE\^ISGEVI\G van den MiNisTEn van Eeredienst en On-
derwijs van 5 Fehrwari 1882, Z. 2036, betreffende de
reorganisatie der centrale commissie voor het Teeken-
onderwijs ').
Sedert verscheidene jaren werd het Ministerie van Eeredienst en Onder-
wijs bij de regeling van liet teekenonderwijs, voorgelicht door een commissie
bestaande uit Vakmannen - uit mannen in dit onderwijs werkzaam.
Aau haar werden alle gewichtige vragen ter goedkeuring voorgelegd, die
betrekking hadden op de bewerking van Leer-programma's en Eeglementen
en het onderzoek en do keuze van leermiddelen voor het teeken- en boet-
seeronderwijs aan Middelbare scholen. Nijverheidsscholen, algemeene en
Nijverheids-ïeekenscholen, Kweekscholen voor onderwijzers en onderwijze-
ressen, Volks- en Burgerscholen.
Met het oog op de bij Keizerl. Koninkl. Besluit van 30 Juli 1881 be-
sloten vereeniging van alle Nijverheidsscholen onder het Ministerie van
Ouderwijs, en op de later gevolgde regeling der inspectie van die scholen,
schijnt het noodig den werkkring van deze door den Minister benoemde com-
missie tot bevordering van het teekeuonderwijs — door bijvoeging der am-
bachtsscholen — \iit te breiden en bij de oproeping der leden, die aan de
beraadslagingen zullen deelnemen, ook de Inspecteurs voor het Nijverheids-
ouderwijs benoemd, uit te uoodigen.
Ik verzoek U H.W.G-eb. aan de beraadslagingen der gereorganiseerde
Ministrieele commissie tot bevordering van het teekenonderwijs te willen
deelnemen, en voeg hierbi] de opmerking, dat aan deze commissie ter goed-
keuring zuUen voorgelegd worden: alle belangrijke aangelegenheden, die het
geheele teeken- en boetseeronderwijs van de middel- en lagere klasse van
mijn Departement zullen aangaan.
De commissie zal in drie verschillende sectiën vergaderen; zij zal op de
volgende wijze verdeeld zijn:
a. Voor het Teeken- en Boetseeronderwijs aan Nijverheids-
scholen (gewerbliche Lehranstalten):
Hofrath 2) Prof W. E. Exneb,
liegierungsrath: Josef Storck,
Hoogleeraren: Prof. Oscab Beter, Prof. Leopold E. von Hauffe,
Prof wiluklm R. von Doderbr, Prof Hermann Herdtle en de
Provinciale Onderwijs-Inspecteur: Heinrich Schramm.
h. Voor het teekenonderwijs aan de Middelbare scholen:
Regierungsräthe: J. Stork en E. Walser,
Schulrath: J. Grandauer,
Hoogleeraren: Prof H. Herdtle en Prof. Josef Langl,
') Deze kennisgeving is aan de leden der commissie gericht.
Eenige titels zijn onvertaald gelaten, omdat daarvoor niet een juist equivalent in
't Nederlandsch gegeven kon worden.