Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Deze methode volgt meu zoowel bij dez
danig dat niet de leeraar maar de leerlij
deze geleerd heeft dezelve te vinden.
Als regel moet de leeraar niet teekenen op de
alleen in enkele bijzondere gevallen kan zulks worden toegelatenT
De leeraar moet ook nooit uit het oog verliezen, dat het voornamelijk te
doen is om het waarnemingsvermogen der leerlingen te ontwikkelen; op
denzelfden grond moet ook het onmiddelijk naar voorbeelden teekenen en
alle ander mechanisch kopiëeren streng verboden worden, daar dit in stede
van de ontwikkeling te bevorderen, deze integendeel zeer tegenwerkt,
lo en 2° De leerling moet er vooruit opmerkzaam op gemaakt worden,
dat hij de verlangde lijnen in verhouding tot de hulplijnen heeft te
trekken.
De in deze oefeningen voorkomende maten, moeten door den leerling
zelve op 't oog aangegeven worden.
30 De kromming der (/ehogen lijnen wordt het gemakkelijkst waargenomen
wanneer zij beschouwd wordt in vergelijking met rechte lijnen. De
leeraar maakt den leerling daarom opmerkzaam op de meerdere of
mindere afwijking van die kromme lijn met de rechte.
4» In verband met hetgeen is aangegeven in de punten 1, 2 en 3, moet
het oog worden gewend om acht te geven op het symmetrische in
de figuren.
tweede leektbap.
a De leeraar wijst den leerlingen hier de grootte der figuren aan, benevens
de wijze, waarop de hulplijnen moeten geplaatst worden.
Deze worden met behulp van de liniaal geplaatst en in de voltooide
teekening uitgewischt.
De leeraar moet er op letten, dat de voorteekeningen op een behoorlij-
ken afstand zijn van de leerlingen, en dat zij die ongeveer recht voor zich
hebben (op de daartoe bestemde standaards). De leeraar moet verklaren,
hoe de verhoudingen gemeten worden, door langs het potlood te zien en
opletten als dit hulpmiddel toegepast wordt, dat de leerling den arm
geheel uitgestrekt houdt, enz.
Voor dat het overteekenen met zwart krijt plaats heeft, moet de tee-
kening geheel in niet al te zwakke lijnen zijn voltooid.
h Rechtlijnig teekenen mot behulp van instrumenten.
Om den leerling zoo spoedig mogelijk te leeren langs de liniaal een
fijne en zuivere lijn te trekken, moet de leeraar hem vooral inprenten
dat hij nooit begint te teekenen voordat zijn potlood goed is aangepunt
en dat hij dit in den juisten stand houden moet, terwijl de lijnen worden
getrokken; alsook dat hij in het begin langzaam te werk gaat (potlood
No. 3 moet daarvoor gebruikt worden).
Als de maten met behulp van den passer worden uitgezet moet er goed