Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
De bedoeling met de hieronder volgende oefeningen is: het oog te ge-
wennen, lijnen en verhoudingsmaten in de ruimte waar te nemen:
De leerling worde geoefend in het weergeven van:
1" Groote vrijstaande of vrijhangende lichamen door rechte lijnen begrensd
(kubus, prisma en pyramide); er wordt slechts naar een lichaam te
gelijk geteekend;
2o Moeielijker lichamen, waarin zoowel rechte als kromme lijnen voor-
komen, evenzoo één voor één;
30 Groepen van verschillende lichamen;
40 Vaasvormen en gipsornamenten.
De leeraar geeft, alvorens te beginnen, voor ieder dezer oefeningen
een duidelijke verklaring van die hoofdregelen der perspectief, welke bij
de onderbanden zijnde oefening zullen te pas komen, en hij moet dit
aanschouwelijk maken door te wijzen op groote en duidelijke afbeeldingen
van voorwerpen welke den leerlingen uit het dagelijksche leven bekend
zijn (Perspectievische aanschouwingsbeelden).
De teekeningen worden alleen in omtrek uitgevoerd.
Als de tijd het toelaat, kan het flinken leerlingen worden toegestaan om
zich te oefenen in het aanbrengen der schaduwen, doch alleen in hoofd-
schaduwen. Modellen en standaards, alsook de perspectievische afbeeldingen,
zullen volgens nadere aanwijzing der Directie worden aangeschaft.
h Eechtlijnig teekenen met behulp van instrumenten (circa 10 uren).
Iedere maand wordt één uur besteed om de samenstellingen in het tweede
leerplan behandeld, te repeteeren, daartoe moeten de leerlingen beurtelings
die constructies verklaren en ze gelijktijdig op het schoolbord uitvoeren.
In de hoogste jongensklasse worden dezelfde oefeningen voort-
gezet, als in den derden leertrap met bijzondere inachtneming van a 3 en 4.
De onder h genoemde repetitie wordt eveneens voortgezet.
Hoogste meisjesklasse (circa 80 uren).
Na een korte voorbereiding om rechte lijnen te teekenen, worden de oefenin-
gen in den l«*«" leertrap onder 3 en 4 genoemd, doorloopen, waarna het overige
van den tijd gebruikt wordt tot oefening in het teekenen naar voorbeelden^
Bepalingen, die op grond van locale omstandigheden, niet in alle scholen
gelijkelijk zijn in te voeren, en daarom niet in dit plan zijn vastgesteld, kun-
nen door den Inspecteur van het teekenonderwijs hieraan toegevoegd worden.
Kopenuagen, 19 December 1882. J. Holbeoh.
Dit leerplan is hierbij goedgekeurd.
Het hestuur der Burger- en Volksscholen te
Kopenhagen, den SO"'™ Januari 1883.
E. Emil Eosenöen.
(Vertaling uit het Deensch.) N. H. Hansen.
C. Eothe.