Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
ten doel om het oog van den leerling te oefenen in het waarnemen van
lijnen en verhoudingen, die in een zeÜde plat vlak gelegen zijn.
De leerling moet leeren zuivere omtrekken te teekenen en hij moet
de opgegeven vormen op een schaal kopiëeren kleiner dan die, waarin zijn
voorbeeld is uitgevoerd.
De klasse wordt verdeeld in groepen van 4, 5 ä 6 leerlingen, iedere
groep teekent naar haar eigen voorbeeld, dat aan een daartoe bestemden
standaard bevestigd wordt.
Het nameten op het voorbeeld zelf is verboden.
Als de hulplijnen getrokken zijn volgens aanwijzing van den leeraar,
moeten de voornaamste verhoudingen gezocht worden door vergelijkingen
mot behulp van het potlood in de uitgestrekte hand.
Als modellen moeten gebruikt worden een keus uit Hetsch's plaat-
voorbeelden of andere, nader door het Bestuur aan te wijzen, modellen.
Enkele teekeningen worden in zwart krijt bewerkt.
h Rechtlijnig teekenen met behulp van instrumenten (ongeveer 40 uren).
Om zich de behandeling van passer en liniaal eigen te maken, en zich
te gewennen aan zuiverheid in de uitvoering, begint de leerling een stelsel
van lijnen te teekenen, en als de leeraar overtuigd is, dat de leerling met
het gebruik van het gereedschap vertrouwd is geworden, gaat hij over tot
het geven van de eenvoudigste meetkundige constructies en wel in
de volgende orde:
1" Het oprichten en nederlaten van loodlijnen;
2" Een hoek te construeeren van dezelfde grootte als een gegeven lioek;
3® Een hoek in twee gelijke deelen te verdeelen ;
4® Een lijn te trekken evenwijdig aan een gegeven lijn;
5" Een driehoek te construeeren uit drie gegeven zijden. (Hiermee zijn
bedoeld verschillende soorten van driehoeken);
6® Een cirkel te beschrijven in een driehoek;
7® Verschillende vierhoeken te teekenen (kwadraat, rechthoek, ruit, pa-
rallelogram, enz.);
8® Ingeschreven regelmatige veelhoeken te teekenen: 3-, 4-, 5-, 6- en 8-lioek.
Deze constructies moeten duidelijk en groot geteekend worden en kunnen
circa 6 bladen van 10" X 14" vullen.
Bij het trekken volgt men als gewone regel:
De opgaaf wordt in fijne lijnen getrokken.
Constructielijnen in stvppellijnen.
De uitkomst in dikhere lijnen.
Deze laatste oefeningen moeten door alle leerlingen doorloopen worden.
Voorteekeeningen mogen met gebruikt worden. Opgaven moeten zooveel
mogelijk voor de geheele klasse gegeven worden. De leeraaj- verklaart
de constructies en geeft de wijze van uitvoering op het bord aan.
Derde leebtrap (Iste klasse).
a Handteekenen (circa 110 uren).