Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
indien dit in een onkel lokaal gehouden wordt en anders telkens één
Bestuurder of assistent meer voor elk lokaal daarenboven. Elk dezer
assistenten moet van het Bestuur één £ tot vergoeding ontvangen. In
elk geval blijft het Bestuur aansprakelijk voor het examen en voor
de bevoegdheid der assistenten. De betaling van 1 £, vermeld in
par. 5 ƒ, wordt niet toegekend, indien bij het Departement niet alle
kwitanties zijn ingekomen waaruit blijkt, dat het Bestuur aan eiken
assistent 1 £ heeft uitgekeerd.
Het Departement gaat niet over tot het houden van
een examen, waarvoor minder dan 20 leerlingen zijn
aangegeven.
(8) De prijzen voor den graad zijn: een teekenbord met haak, een
passerdoos of een verfdoos. Elk dezer voorwerpen kan door
het Bestuur worden aangevraagd voor iederen leerling,
aan wien een eersten graad-prijs is toegekend.
(0) Het Departement treedt niet in briefwisseling met de onderwijzers.
Deze laatste zijn niet benoembaar tot commissie-leden of assistenten
voor het afnemen der examens. De secj-etaris eener schoolcommissie
kan als correspondent fungeeren voor alle scholen onder haar toezicht
staande.
(10) Bestuurders van scholen die nog niet geëxamineerd werden in het
teekenen, behooren zich schriftelijk te wenden tot den secretaris van
het Departement te Londen.
(11)' De aanvragen om bijdragen voor den aankoop van voorbeelden moet
worden ingericht volgens formulier 49.
In het algemeen wordt een dergelijke bijdrage niet toegekend aan
een gesubsidieerde school, tenzij belangrijke plaatselijke inschrijvingen
voor hetzelfde doel zijn toegezegd en dan nog slechts wanneer de voor-
beelden klaarblijkelijk noodig zijn.
{Vertaling uit het Engelsch.)
7. DENEMAEKEN.
Kopeiihag-eii,
Nota van den Nederlandschen Consul-Generaal in Denemarken
Cii.E. de Köninck. — Twee gedrukte stukken (A en B) vergezelden die nota.
Het Teekenonderwijs behoort in Denemarken niet tot de ver-
plichte leervakken der volksscholen.
In Kopenhagen evenwel is dit onderricht in genoemde scholen (school-
geld 1 kroon per maand) en in de //Freischulen" wel verplichtend ge-
steld voor de drie hoogste klassen.
In bijna alle scholen in de provinciën wordt onderwijs in het teekenen
gegeven en de groote steden hebben als Kopenhagen bijzondere techni-
sche scholen, waarin het teekenen een hoofdvak is.
De groote en schoone technische school in Kopenhagen is uitmuntend
ingericht en verdient op bijzondere wijze de aandacht.