Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
op schaal, noch in deze beide vakken op hetzelfde exa-
men. Uitkeeringen van 1 sh. of van 2 sh. 6 d. kunnen
niet gedaan worden voor het Teekenen op schaal.
Voor werk van leerlingen boven de 18 jaar wordt geen geldelijke
toelage gegeven.
Wanneer het tijdsverloop tusschen de examens grooter of kleiner is
dan 12 maanden, wordt de uitkeering naar verhouding vermeerderd of
verminderd. Het laatste kan evenzeer plaats hebben wegens het niet
naleven der bepalingen of ook wanneer ten gevolge van eenige ver-
gissing, door het bestuur of de onderwijzers begaan, extra moeiten of
kosten aan het Departement bij het afnemen der examens zijn ver-
oorzaakt.
(5) Tot de teekenexamens van den 2den graad in Mei afgenomen, worden
geen leerlingen toegelaten, die slechts sedert voorgaande Kerstmis de
lagere dagschool hebben gevolgd. Evenmin worden leerlingen van
Teekenscholen of Teekencursussen, onderwijzers of hulponderwijzers, in
één woord allen, die geen leerlingen, leerling-onderwijzers, of gesalari-
eerde kweekelingen zijn van de school, waar hot examen gehouden
wordt, toegelaten tot dat examen, behoudens de vdtzonderingen voorzien
in par. 10 en in noot 6 hieronder.
(6) Leerling-onderwijzers of gesalarieerde kweekelingen, werkzaam aan
lagere scholen, waar het teekenen door een gediplomeerd onderwijzer
geleerd wordt, worden op hun eigen scholen geëxamineerd. Leerling-
onderwijzers aan scholen, waar het Teekenen niet door
een gediplomeerd onderwijzer geleerd wordt en leer-
ling-onderwijzer die andere Teekenscholen of cursussen
volgen, kunnen n Mei geëxamineerd worden, mits zij
nog geen examen in eenig vak van den graad aan
hun eigen school hebben afgelegd en mits zij de toe-
stemming verkregen van hun Bestuur tot het bijwonen van
de Mei-examens. Zij worden niet geëxamineerd aan hun eigen school
en tevens op een Teekenschool of cursus in Mei, evenmin in eenig
vak van den Ist"" graad; noch in meer dan twee vakken van
den 2<5on graad op het examen; ook worden zij niet weer geëxa-
mineerd in eenig vak van den 24«" graad waarvoor zij eens zijn toe-
gelaten. Q-ewezen leerling-onderwijzers aan de school blijvende, wier
tijd eindigt binnen één jaar na het teeken-examen aan hun school,
worden toegelaten tot het volgende examen en voor het werk, waarin
zij slagen, kunnen de uitkeeringen worden toegekend.
(7) Deze betaling van 1 £ heeft slechts plaats, wanneer het examen door
de Bestuurders gehouden wordt en dient als toelage tot bestrijding
bij gemaakte examen-onkosten. Indien het Bestuur niet zelf de leiding
van het examen op zich nemen kan, kunnen daartoe tegen vergoeding
assistenten worden aangewezen, mits er minstens twee bevoegde en
verantwoordelijke betaalde assistenten of wel één Bestuurder en één
assistent aanwezig zijn gedurende den geheelen duur van het examen,