Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
Onvolledig gediplomeerde onderwijzers.
9 JJij uitzondering kunnen volgens deze bepalingen examens worden afge-
nomen aan scholen, waar het teekenonderwijs gegeven wordt door onder-
wijzers, die — hoewel niet in het bezit van het volledige diploma — vol-
doende examens hebben afgelegd in Hand-, Rechtlijnig- of Natuurteekenen,
in den 2<'en graad. In dergelijke gevallen zullen slechts betalingen worden
toegekend voor hot werk van leerlingen in den graad in die vakken,
waarvoor de onderwijzer examen in den 2den graad heeft afgelegd.
Geen uitkeering wordt dan gedaan ten gevolge van het onderwijs van
leerling onderwijzers, gesalarieerde kweekeHngen of leerlingen in eenig vak
van den 211™ graad.
Examens der onderwijzers uit afgelegen plaatsen.
10 Op deze examens mogen slechts Onderwijzers en Hulponderwijzers van
scholen uit afgelegen deelen van het Rijk ger-xamineerd worden, mits
daarop vooraf de toestemming van het Departement verkregen is.
De aandacht van belanghebbenden wordt op onderstaande
toelichtingen gevestigd.
(1) Middelbare en bijzondere scholen kunnen onder deze bepalingen niet in
den Isti^n of 2d''n graad teekenen geëxamineerd worden, maar kunnen
in den 2'i'in gi-aad slechts in Mei geëxamineerd worden. Uitkeeringen
worden niet gedaan aan scholen in Ierland, die toelagen voor het
teekenen ontvangen van de //Commissioners for National Education"
in Ierland.
(2) Het teekenonderricht kan gegeven worden in do twee uren bestemd
voor leekenonderwijs, gevorderd door de Wet op de Lagere scholen
(Code of the Education Department).
(3) Leden en gecommitteerden van Schoolcommissies zijn Bestuurders voor
het doel van deze bepalingen.
(4) Een leerling, die in eenig vak toegelaten is, kan niet op nieuw in dat
vak gei'xamiueerd worden; maar een leerling, die slechts een toelage
van 1 sh, ontving in het een of ander vak, mag in datzelfde vak
herexamen doen. Een leerling, die reeds examen heeft afgelegd in twee
van do drie volgende vakken: Haudteekenen naar voorbeeld, Handtee-
kenen naar de natuur of Rechtlijnig teekenen van don l^ten graad kan
in hetzelfde jaar geëxamineerd worden in het overblijvende vak of in
de vakken van den l«'«" graad, of in eenig ander vak van den 2'ien
graad; maar geen leerling mag in 't zelfde jaar voor beide graden in
één vak examen afleggen; noch in meer dan twee vakken hetzij
van den l^ten of van den 2'lin graad; evenmin mag eenig leerling
in het teekenon worden geëxamineerd die niet minstens 22 weken
vóór den datum van het examen als leerling ingeschreven was. Leer lin-
gen, die reeds in toegepaste Meetkunde examen hebben
afgelegd, mogen niet geëxamineerd worden in Teekenen