Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
ƒ 1 £ indien het jaarlijkseh examen geliouden wordt door de School-
commissie of door Bestuurders, volgens de voorschriften van het
Departement (7).
Frijzm.
6 Een prijs van den graad wordt uitgereikt aan eiken leerling, wiens
werk in den Isten graad //uitmuntend" behaalt en een prijs van don
2den graad aan eiken leerling-onderwijzer, gesalariëerden kweekeling en
gewonen leerling die in den 2den graad uitmunt. (8)
Tijdstip der examens.
7 De examens op de Lagere Dagscholen zullen van tijd tot tijd gehouden
worden onder toezicht van de schoolcommissie, van hot Bestuur der
school of van Inspecteurs, aangesteld en gesalarieerd door het De-
partement.
VerpliclitiMgen der Sclwolbestwen.
Het Bestuur der school is verplicht:
a te verklaren (in den voorgeschreven vorm): dat de school een
Lagere dagschool is in den zin van par. 1 hierboven en dat do leer-
lingen geregeld volgens den lesrooster, ouderwijs genoten hebben van
een onderwijzer in het bezit van oen diploma uitgereikt door het
Departement;
h Een Correspondent te benoemen voor de briefwisseling met het De-
partement en kennis te geven van elke verandering in die benoe-
ming; (0)
c Een of meer lokalen aan te wijzen van voldoende grootte, om daar
de examens volgens de voorschriften van het Departement te doen
houden;
Tlooamens.
d Aan den Secretaris van het Departement of aan den Inspecteur der
Examens op den bepaalden tijd en in den voorgeschreven vorm ('°)
in te zenden een staat van het aantal leerlingen, dat examen in den
Isten graad zal afleggen, en van het aantal leerling-onderwijzers, ge-
salariëerde kweekeUngen en gewone leerlingen die in den graad
zullen worden geëxamineerd;
e Zich verantwoordelijk te stcUen voor het houden der examens volgens
de bepalingen van het Formulier 520«;
ƒ Ten aUen tijde toegang te verleenen aan de Gecommitteerden (Be-
ambten) van 't Departement tot het bezoeken van de school of tot het
houden van teekenexamens.
Voorheelden.
8 Bijdragen van 50 percent kunnen door het Departement worden uitge-
keerd aan de Bestuurders van Lagere dagscholen, ten behoeve van den
aankoop van door het Departement goedgekeurde voorbeelden (").