Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
in
vTW
waar de gewone betaling, wat liet ouderwijs betreft, negen stuivers
de week van eiken leerling te boven gaat.
Voorwaarden en wijze van mhsidieering.
1 Het departement van Kunsten en Wetenschappen moedigt het teeken-
onderwijs aan in Lagere dagscholen ('), waar leerlingen gedurende het
geheele jaar teekenonderwijs ontvangen van onderwijzers, in 't bezit
van diploma's van den tweeden of derden graad.
1 De subsidie, door het departement gegeven, bestaat in:
betalingen aan het Bestuur der school (') voor de kosten van
onderhoud en van onderwijs van de teekenklassen in de school;
uitreiking van prijzen aan de leerlingen, aan gesalarieerde kwee-
keUngen of leerling-onderwijzers van de school alleen, wier werk uit-
stekend was;
toekenning van bijdragen voor den aankoop van geschikte voor-
beelden.
Examens.
: Het Departement bepaalt het aantal prijzen en het bedrag der betalingen,
die jaarlijks worden toegekend door middel van een zeer elementair
examen — examen van don eersten graad genoemd — in Rechtlijnig tee-
kenen op schaal, Handteekenen naar voorbeeld, Handteekenen naar de
natuur en toegepaste Meetkunde; en door een hooger examen — examen
van den tweeden graad genoemd — in Handteekenen, Rechtlijnig teekenen,
Perspectief en Teekenen naar de natuur.
Het departement is de eenige rechter in zake de toekenning van deze
uitkeeringen en prijzen, en kan niet in briefwisseling treden over zijn
besluiten.
Betalingen.
De betalingen ten gevolge van 't jaarlijksche examen van leerlingen,
die 't gewone onderwijs aan de dagschool hebben bijgewoond en die de
laatste 22 weken vóór het examen als leerlingen inge-
schreven waren en do betalingen, tengevolge van de examens afge-
legd, door gesalarieerde kweekelingen en leerling-onderwijzers, zijn als
volgt: (4)
a 1 sh. voor elke oefening van den graad, gemerkt //voldoende";
h 1 sh. (5 d. voor elke oefening van den Is'en graad, gemerkt //goed";
c 2 sh. 6 d. voor elke oefening van den Ist»^» graad, gemerkt //uitmuntend" ;
d 5 sh. voor elke oefening van den graad die, door een leerling
afgeleverd, voldoende geacht wordt; (')
Geen leerling wordt toegelaten tot het afleggen van examen in eenig
vak van den graad, die niet het merk //goed" of //uitmuntend"
op vorige examens verkreeg in de drie volgende vakken: Handteekenen,
Natuurteekenen en Rechtlijnig teekenen van den l^t™ graad;
e 10 sh. voor elke oefening in den 2d«n graad, voldoende afgeleverd
door een leerling-onderwijzer of gesalarii'erd kweekeling van de dag-
school, die in die school het teekenonderwijs genoten hebben; (<)