Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
een geschreven nota, waarin het //Science and Art Department-South
Kensington" de gedane vragen op de volgende wijze beantwoordde:
Hoewel in Engeland het Teekenonderwijs niet voor de Lagere
scholen is verplichtend gesteld, wordt het teekenen tocli op de Lagere scho-
len in Londen onderwezen.
Van Regeeringswege zijn er geen speciale Inspecteurs voor dozen tak van
onderricht aangesteld; wel heeft de //London School Board" een In-
specteur voor het teekenonderwijs benoemd ').
Volgens de bepalingen vastgesteld voor de wijze, waai'op het Departement
van kunsten en wetenschappen in de afdeeling Teekenonderwijs geldelijken
steun verleent, kiezen de scholen zelve den rang, waarin zij haar werk willen
geëxamineerd zien.
Het gehalte van het onderricht in het teekenen wordt door het Depar
toment nagegaan bij het onderzoeken der werken, die de scholen ter mede-
dinging naar de subsidies inzenden. Inspecteurs, om de scholen te bezoeken
en omtrent 't teekenonderwijs verslag uit te brengen, zijn er daarom door
het Departement niet benoemd.
De geldelijke ondersteuningen ten behoeve van het teekenonderwijs, volgens
do thans vigecrendo bepalingen toegekend, hebben steeds tot goede resultaten
van het onderwijs geleid.
{Vertalvrnj uit het Engelsch.)
A.
Depaetbment van Kunsten en Wetenschappen van het //Committee
of Council on Education", South-Kensington.
Kunst; Formulier N». 530.
April 1884.
NB. Deze bepalingen zijn steeds voor wijziging vatbaar.
Subsidiën ten behoeve van het teekenonderwijs aan Lagere Dagscholen.
Omsclirijving.
1 Een lagere school is een school of afdeeling daarvan, waar voornamelijk
Lager onderwijs wordt gegeven met uitsluiting van elke school of afdeeling
1) De School Board (Schoolvereeiiiging) is een plaatselijke instelling, door de belas-
tingbotalenden gekozen om toezicht te houden op de naleving der Wet op 't Lager
onderwijs.
IJe Inspecteur, door dat lichaam voor het Teekenonderwijs benoemd, Mr. J. 1?. Abi.ett,
is de Leeraar voor de Local classes, waarin hulponderwijzers en oudere kweeke-
lingen bij elkander komen, om deel te nemen aan de studie der teekenkunst op meer
uitgebreiden voet dan dit in de gewone dagscholen plaats heeft.
(Nadere toelichting aan het Science and Art Department gevraagd en 1 Aprilj.l-
ontvangen.)