Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tot de verplichte leervakken van het lager onderwijs in Zweden be-
hoort ook het Teekenen en met goed gevolg wordt dit onderricht gegeven.
G-een bijzondere inspecteurs zijn daarvoor aangesteld; het toezicht daarop
wordt in Stockholm uitgeoefend door den Inspecteur over de volks-
scholen in deze hoofdstad, den Heer C. Meijbebeeo.
Het teekenonderwijs staat volkomen gelijk met de overige vakken van
het leerprogramma; de bevoegdheid van den Inspecteur is de gewone. Voor
het lager onderwijs mag 's Lands Eegeering geen voorschriften geven; deze
scholen staan onder het beheer en het toezicht der gemeente-administratie.
Volgens de SïUHLMANif'sche methode wordt het onderwijs gegeven.
4. PRUISEN.
Berlijn.
18 April zond Z.Exc. de Gezant te Berlijn bij zijn schrijven, vol-
gende kopie:
Afschrift ad No. 766.
Beelijtj, 16 April 1885.
Ministerie van Suiten-
landsche Zaken.
Mijnheer de Minister!
Ter beantwoording Uwer missive van 20 December v. j. n«. 2271, heb
ik de eer U mede te deelen: dat — volgens de inlichtingen, mij door den
Minister van openbaar onderwijs verstrekt — het Teekenen tot de ver-
plichte leervakken van het lager onderwijs in Pruisen behoort en dat
het in alle lagere scholen van Berlijn wordt onderwezen.
Wat de overige vragen aangaat door U in bovengemelden brief gedaan;
daarop is door gezegden Minister geantwoord: dat er geen programma voor
het teekenonderwijs bestaat, door do Pruissische regeering goedgekeurd ot
aanbevolen en dat er noch voor de scholen te Berlijn noch voorde andere in
het Koninkrijk Pruisen speciale luspecteui-s voor het teekenonderwijs zijn.
Aan Zijne Mxcellentie Jhr. Mr. F. P. tan
dee Hoeven, Buitengewoon Qezant w. g. V. Hatzfeldt.
en gevolmachtigd Minister van Z. M.
den Koning der Nederlanden. (vertaling uit het Pransch.)
5. BELGIË.
Brussel.
Bij den brief van 11 Februari 1885 ontving de Commissie van Z.Exc.
den Gezant te Brussel Mr. .). L. H. A. Baron Gericke van Herwijnen,
een uitvoerig stuk dat de volgende mededeeling bevat:
Bij de nieuwe schoolwet is het onderwijs in het Teekenen opgenomen
onder de vakken voor 't Lager onderwijs en is dit dus verplichtend gesteld
voor alle scholen in België.