Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
inelijk worden en zich verongelijkt wanen , dan groeijen zij
op in onkunde en zedelijke verkeerdheid. Zij begraven het
eene talent, dat hun gegeven was, en worden niet slechts
liiije maar ook booze dienstknechten, die met bitteren
wrevel het weinige verstand, dat zij bezitten, aanwenden
tot allerlei verkeerdheid. Ik twijfel niet, of onze gevau-
genhuizen zijn voor een goed gedeelte bevolkt door zulke
bekrompeiie verslanden.
Er is eene andere oorzaak van stugheid in eigenwaan
te vinden, die uit zeer verschillende bronnen kan voort-
vlocijen. Waimeer het lot der geboorte een' oiiafhanke-
lijken en hoogen rang in de wereld belooft; wanneer het
kind wordt ojjgewiegd onder het bedwelmend gezang van
vleijerij, en omringd is door slaaftche dienaars zijner lui-
men; is het dan vreemd, dat het, van alle inspanning
v.'tn den geest afkeerig, tot ontwikkeling van zijn ver-
stand , tot het verkrijgen van nuttige kennis, weldra ge-
heel ongeschikt wordt? Hoe bezwaarlijk zullen vorsten-
zonen tot ware menschen gevormd worden? Waar moed-
wil baldadig de bloesems afslaat, verwachte men van den
iioom geene vruchten. Doch het zijn niet alleen van de-
ze bedorvene kinderen der fortuin, dat wij thans spre-
ken. Er zijn knapen, die, mot natuurlijke vlugheid be-
gaafd , niets grondig leeren, omdat zij raeenen, dat zij
juist dat, wat zij thans leeren kuinien , minder dan an-
deren behoeven. Het is voor hen te gering; aan dien
schooischen dwang willen zij zich niet onderwerpen; zij
leeren nogtans het een en ander, maar zonder zanien-
hang, naar de ingevingen hunner luimen, zonder zulk
een meer grondig onderzoek, waarbij zij zich zeiven dwang
zouden moeten aandoen. Tot hoogere studie gekomen , of
zelven de maatschappij als maimen ingetreden, zijn zij
gretige bcdillaais van hen, in wier schaduw zij niet kun-