Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
a
dan écne oorzaal». Twee hoofdoorzaken noglans ineeii ik
daarvan te kunnen opgeven. De eene is traagheid, de
andere is eigenwaan.
Traagheid is even zoowel in het zedelijke als in het
verstandelijke een gebrek, en waar zij in de hoogste mate
aanwezig is, waar zij stugge vadzigheid wordt, schijnt
zij somtijds eeu ongeneeslijk gebrek te worden. Het kan
zijn, dat zij hare bron in het ligchaam heeft, en dat eene
gestoorde ontwikkeling van de hersenen geene, of slechts
eene zeer beperkte ontwikkeling des verstands toelaat.
Van die ongelukkiger! spreken wij thans echter niet, die
door een raadselachtig bestel der Voorzienigheid tot een
plantcnbestaan bestemd zijn, en wier geheele leven een
droom is. Zij mogen al kinderen in de boosheid zijn, lot
volwassenen in het goede knnnen zij evenmin opgroeijen,
terwijl zij altijd kinderen in het verstand blijven. Eene
zekere goedhartigheid is de hoogste deugd, die zij bezit-
ten kiinnen, zoo wij aau die eigenschap dezen naam ge-
ven mogen; en wij gelooven gernstelijk te mogen bewe-
ren, dat zij, die krankzinnigen gadeslaan, deze goedwil-
ligheid nog het eerst zullen opmerken bij die idioten,
welke eenige, al is het dan ook hoogst beperkte, leer-
zaamheid betoonen. D<jch er is eene andere vadzigheid,
die mede uit het ligchaam ontstaat, maar welke voor
verbetering vatbaar is. Al ziet men haar ook niet voor
levendige opgewektheid plaats maken, in vele gevallen
nogtans kan zij verminderen, niet alleen door eenen ge-
pasten leefregel en op het gestel werkende middelen,
maar tevens door geschikte leiding van de trage vermo-
gens en door de kracht van zedelijke middelen. Maar
wanneer nu zulke jeugdige menschen, de minderheid be-
seffende, waardoor zij bij anderen achterslaan , in plaats van
zich daardoor (ot dubbele inspanning te vermannen, ge-