Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
In de werkzaamheden en rigtingen van den raenäche-
Hjken geest heerscht eene groote verscheidenheid. Deze
verscheidenheid heeft aanleiding gegeven tot het aanne-
men van verschillende vermogens, welke men van elkan-
der afzonderde en die men door deze afzondering van
lieverlede als zelfstandige, van elkander onafhankelijke
wezens begon te beschouwen, zoodat de mensch zelve,
de ware eenheid van het eigenlijke wezen des menschen,
als opgelost werd in eene denkbeeldige veelheid en te-
genstrijdigheid. Het is mij dikwerf voorgekomen , M. H.,
dat deze wijze van beschouwen tot valsclie gevolgtrek-
kingen geleid heeft, waarbij men den invloed uit het
oog verloor van de eene rigting op de andere, en den
band miskende, die al de vermogens omvat. Bedrieg ik
mij niet, M. H., dan is het gevoelen vrij algemeen, dat
verstand en gemoed onafhankelijk van elkander zijn in
ontwikkeling en veredeling, en dat het hoogste verstand
vereenigd kan zijn met een bedorven hart en onedel zede»