Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
oordeeld, hield hij zieh in zijne gevangenis nog steeds
met zijne nasporingen bezig, en vroeg van zijne regters
slechts een veertiental dagen uitstel der doodstraf, om
de laatste hand aan zijn laatste geschrift te kunnen leg-
gen, » De Republiek heeft geene geleerden en scheikun-
digen meer noodig," was het antwoord op dat verzoek;
en nu gaat de edele man den geweldigen dood te gemoet
met eene heldhaftige onverschrokkenheid, die aan den
wijze van Athene denken doet, en die alleen uit gelijken
zielenadel ontspruiten kon!
Dan, ik moet eindigen, M. H.! Opvoeders der jeugd,
en Ouders, die mij hoort, acht het geene onbeduidende en
onverschillige zaak, of gij bij kennis ook deugd in de
harten uwer kweekelingen en kinderen strooijen zult, en
meent niet, dat gij hun verstand kunt beschaven zonder
dat gij hun hart veredelt, of dat gij, hun hart veredelen-
de, niet tevens aan de ontwikkeling van hun verstand
zoudt arbeiden. Het einddoel uwer opleiding en van uw
onderwijs is vervat in deze enkele vermaning: wordt,ook
door kinderen in de boosheid te zijn, in het verstand
volwassen!
Ik heb gezegd.