Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
werping in tegenspoed, door vertrouwen op de Voorzienig-
heid , een ander door beminnelijke eenvoudigheid, door
bescheidenheid, een derde door menschlievendheid en
weldadigheid, in somtijds roerende trekken door zijne le-
vensbeschrijvers geboekt, een ander weder op eene an-
dere wijze, tot lichtende voorbeelden voor alle menschen
waren. Ik noem hier slechts vier onder de grootste na-
men uit de nieuwe geschiedenis : Columbus, Galilei, New-
ton en Lavoisier. Welk eene volharding, welk een ver-
trouwen op de Voorzienigheid bezielde niet den stouten
ontdekker eener nieuwe wereld! Welk eene gelatenheid
in miskenning en tegenspoed den grooten natuur- en
wiskundige van Pisa! En wat Newton betreft, die met
geduld en volharding zijne onderzoekingen voortzette en
elke ontijdige bekendmaking zijner ontdekkingen vermeed,
al was bet ook, dat hij steeds te vreezea had, dat de
mededinging hem vooruit zou loopen; Newton , die het
licht ontbond en voor wiens veelomvattend genie het
vroeger gesloten wetboek der bewegingen van ons plane-
tenstelsel zich moest openen en geene geheimen meer
had; hij getuigde, met edele bescheidenheid: Wat de
wereld van mijne ontdekkingen zeggen zal, weet ik niet;
mij zelven echter schijn ik als een kind, aan het zeestrand
spelend, en nu een glinsterend steentje, dan een veel-
kleurige schelp oprapende; terwijl de oceaan der waar-
heid, in oneindige uitgestrektheid, ondoorgrondelijk voor
mijne oogeu ligt. Lavoisier, de groote hervormer der
scheikunde, of, laat ik liever zeggen, de schepper der
ware scheikunde van onzen tijd, was , als mensch , door
regtvaardigheid en milddadigheid achtenswaardig en ver-
loochende de rust van eenen edelen wijze niet, toen een
ondankbaar en onkundig volk hem in den kerker en op
het moordschavot der Omwenteling bragt. Ter dood ver-