Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
vruegereii cii latcren lijd, dat de acherpziiiiiigste vernuften
door deze noodlottige verblinding der eigenliefde tot
dwaasheden vervallen zijn, die, al konden zij ook den
tijdgenoot ontgaan, door het onbeneveld oag der nako-
melingschap ongetwijfeld worden opgemerkt!
Voor ik van de oefening des oordeels afstap, moet ik
nog met een enkel woord vermelden, hoe weldadig het
geoefend oordeel op de betrachting onzer pligten, op het
fijn zedelijk gevoel terugwerkt. liet algemeene voor-
schrift : onzen naasten lief te hebben gelijk ons zelven;
het meer bepaalde, om anderen zoo te behandelen, ge-
lijk wij wenschen zouden door hen behandeld te worden;
boe kan het naar waarheid betracht worden, zonder dat
wij ons in hunnen toestand als verplaatsen? En hoe zul-
len wij ons in hunnen toestand verplaatsen, zonder op-
merking en oordeel? Zietdaar eene oefening van het
oordeel, die voor allen evenzeer mogelijk en voor alle
levensstanden even nuttig is. Al wordt ook de innerlijke
waarde eener daad van goedwilligheid of menschlievend-
heid niet bepaald naar de wijze, waarop zjj geschiedt,
hare vrucht kan grootendeels verloren gaan, als zij niet
op de regte wijze verrigt wordt. De meeste kinderen
hebben deze gave van opmerken , van gemakkelijke ver-
plaatsing in den toestand van anderen, niettegenstaande
hun oordeel minder geoefend is; en de volwassenen, die
het bij rijper oordeel behouden, hebben dat te danken
aan een kinderlijk gestemd gemoed, waardoor die frisch-
heid van jeugdigen leeftijd al hunne beschouwingen en
gedragingen blijft kenmerken. Zij weten het ongeduld
des verlangens te beoordeelen, en geven, waar zij het
kunnen en mogen, als dubbel, door schielijk te geven;
zij weten te kiezen, niet wat schittert, maar wat het
meest behoefd wordt; zij weten ook een klein blijk van