Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
bij PiUTARCuus voorkomt, en waarvan het gezag ook reed»
door CicEno's vermelding wordt gestaafd (l). Na de nederlaag
van Xebxes , toen men Athene weder begon te herbouwen ,
deelde Themstocles aldaar aan de volksvergadering mede ,
dat hij iets zeer nuttigs en heilzaams had uitgedacht, maar
het niet aan velen ontdekken kon. Aristides werd verkozen ,
om dien raad te vernemen. TiiEMisTOcLEszeidenu, dat men
de overwinterende vloot der Spartanen gemakkelijk verbran-
den kon , waardoor Sparta's niagt geknot zou worden en
de Atheners onbetwistbaar beeren der zee zijn zouden.
AnisimEs keert in de vergadering terug en zegt, dat de
raad van Themistocles wel voordeelig, maar onregtvaardig
was. De Atheners verwerpen daarop den hun onbekenden
raad op gezag van AnisiiDEs, en oordeelen, u dat hetgeen
niet eerlijk ia, ook niet voordeelig wezen kan." Doch
kiezen wij liever een voorbeeld uit meer beperkten kring,
en laten wij de staatkunde, die zoo dikwerf raadselach-
tig is en hare eigene zedeleer schijnt te bezitten, thans
ter zijde. Denken wij, b. v., twee mannen in geleerde
nasporingen levende en beiden met scherp oordeel toege-
rust. De een zij daarbjj een waar vriend der waarheid,
wiens streven uit den vurigen wensch om haar te vinden
en in het licht te stellen voortspruit; de andere zij ver-
vuld met ijdele roemzucht, met naijverig eerbejag. Ik
behoef u niet te vragen, of beider nasporingen even
goede en rijpe vruchten dragen zullen ? Of de partijdig-
heid des laatsten -niet telkens belemmering en stoornis
zal aanbrengen, waar hij den verdienstelijken arbeid van
eenen mededinger beoordeelen moet ? Of hij in staat zal
zijn ook zijnen vijand met regtvaardigheid te behandelen ?
Mögt het slechts niet ontbreken aan voorbeelden van
(1) De Offidis, Lib. Iir, Cnp. 11.