Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
leii wij liu ontkennen, dat een scherp oordcel somtijds
met eene verkeerde genjoedsrigting, met grove zedehjke
gebreken, ja met misdadige boosheid kan vereenigd
zijn? Volstrekt niet, M. II.! Talenten en verstandelijke
gaven kunnen met verkeerdheid, ja somtijd» met groote
zedeloosheid vereenigd zijn. Maar eene scherpe oordeels-
kracht is op zich zelve nog geen waarborg van een goed
en zuiver oordeel. En dit laatste — wie zal het ontken-
nen ? — wordt slechts in de hoogste mate bij hen gevonden ,
die bij eenen gelukkigen aanleg en natuurlijke schran-
derheid tevens kennis en eene onbevooroordeelde ge-
moedsstemming en zuivere bedoelingen paren. Hoe dik-
werf moeten wij ons niet verwonderen, dat schrandere
berekenaars van hun eigen voordeel zich zeiven veelal
in hunne strikken verwarren en dwaasheden begaan,
waartoe wij hen oppervlakkig niet in slaat rekenden ?
Leert niet de levensgeschiedenis van doortrapte misdadi-
gers ons dikwerf, dat hunne schranderheid somtijds kort-
zigtiger is dan het gezond verstand van een eerlijk man ?
Het raadsel wordt opgelost bij eene diepere beschouwing
van 'smenschen wezen. Zij doet ons een blik slaan in
die verwarring des gemoeds, die aan verstandsverbijste-
ring grenst, zoodra de ontdekking der geheimen als een
spookbeeld voor de verbeelding des hoozen oprijst! Ilij
grijpt dan naar een stroolialm om zich vast te houden ,
en verliest dat koel beraad , 't geen hem tot nog toe geleid
heeft. De brave, verstandige man kent die onrust niet, en
zoo strekken beiden tot een overtuigend bewijs van het waar-
achtig vaderlandsch spreekwoord: eerlijk duurt het langst.
In de staatkunde ontstaat menigmaal de vraag: of regt
en billijkheid somtijds voor voordeel en belang moeten
wijken. Zou ook hier niet de beste staatkunde de zede-
lijke en regtvaardige wezen ? Bekend is het verhaal, 'tgeen