Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
lieele ligcliaam in gevaar zou brengen van door kwaad-
sappigheid te verkwijnen; wie is dan zoo dwaas dat te
willen beliouden , w.iardoor hij zelve verliezen zou't geen
hij nog bezat ? Zoo is het toch dikwerf met vooroordeelen ;
uit zelfzucht wil men ze niet opgeven, ook nadat men ze
als vooroordeelen heeft leeren kennen. Men verwart
hardnekkigheid met zelfstandigheid, en terwijl men meent
voor zich zeiven Ie strijden, verzuimt men zijne ware be-
langen door jammerlijke verblinding. Geheel vrij van voor-
oordeelen zijn zeker zeer weinige, misschien in het ge-
heel geene menschen. De voortreffelijkste is hierin nog
niet volmaakt, en de beste niet goed. Haar dit is, dunkt
mij, bij eenig nadenken ligtelijk in te zien, dat reeds de
zucht om vrij van vooroordeelen te zijn uit eene goede ge-
moedsstemming voorvloeit, en dat achting voor anderen,
goedheid des harten, ware liefde en verdraagzaamheid
het best in staat zijn oia de diepst gewortelde vooroordee-
len uit den akker van ons gemoed uit te roeijen.
Behalve beperkt en voorbarig oordeel, bestaat er nog
een verschil in de kracht des oordeel« zelve. De oor-
deelskracht kan scherp uf zwak zijn. Zoo kennis op de
uitgebreidheid van ons oordeel invloed heeft, op de kracht
er van heeft zij geene andere dan eene ondergeschikte
werking, die namelijk van de versterking, door oefening
en gewoonte voortgebragt. lloe meer het oordeel iu
velerlei onderzoek werkzaam is, des te meer wordt het
versterkt. Het is hiermede als met vele andere zaken;
hoe menigmaal bemerkt men niet in de ligchamelijke en
in de onstofFeljjke wereld, dat een vermogen, ongebruikt
blijvende, verloren gaat, door veelvuldig gebruik steeds
.vermeerdert! Maar die versterking heeft echter hare
grenzen j en wat oefening ook bewerke, het grond ver-
schil wegnemen tusschen de vermogens kan zij niet. Zul-