Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
kennis, die wij door dat onderzoek eerst hadden moeten
verkrijgen; een vooroordeel daarentegen doet ons vaak
alle onderzoek ontwijken en over de zaak niet uit hare
eigene geaardheid beslissen, maar naar stelregels of mee-
ningen , die wy uit andere bronnen , dikwerf uit aan de
zaak zelve geheel vreemde beschouwingen hebben geput.
Tot voorbarig oordeel zullen zij voorzeker het gemakke-
Ijjkst komen, die door hartstogtelijke drift vervoerd, of
door eigenwaan verblind, te veel op hunne eigene krach-
ten , op hun doorzigt en hunne wijsheid vertrouwen.
Wie, daarentegen, kan er beter tegen beveiligd zijn dan
hij, die eene kalme gesteldheid van het hart bezit en on-
geveinsde nederigheid? En wanneer beminnelijke be-
scheidenheid ons tegen voorbarig oordeel wapent, kunnen
wij dan den band tusschen verstand en deugd ontkennen?
Vooroordeelen hebben verschillende bronnen; maar verre-
weg de meeste vooroordeelen vloeijen toch uit ééne hoofd-
bron : zelfzucht. De hardnekkigheid, waarmede do be-
vooroordeelde tegen anderen zijne meeningen verdedigt,
ontspruit vaak alleen daaruit, dat het nu eenmaal zijne
meeningen zijn. Door de regie leer verstaat hij ay/ie leer,
door ketterij de leer van alle anderen. Binnen zekere
perken is die gehechtheid natuurlijk en voor verdediging
vatbaar. Leerstellingen en begrippen, die wij jaren lang
in onze ziel omgedragen, gekoesterd en gevoed hebben,
zijn met ons als zamen gegroeid; zij kleven ons niet van
builen aan; zij schijnen een deel van ons bestaan uit tc
maken. Die ze ons ontnemen wil, schijnt ons toe, als
wilde hij ons verminken. Smart, ja dikwerf bloedige
wonden veroorzaakt ons die afscheiding, dat afsnijden van
hetgeen wij meenden, dat wij eerst met het leven konden
afleggen. Maar zoo men nu bemerkt, dat het een onnut
en bedorven lid is , welks voortdurend bestaan het ge-