Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
n
het niet, gjj kunt er toch wel over denken." Merkt het
X op, M. 11., dat dit »denken" hier beteekent »oor-
deelen," en dat het kind u met andere woorden zegt:
» al weet gij het niet, gij kunt er toch wel over oordee-
len." Zoo gij het daarbij laat en het gesprek afbreekt,
of eindelijk aan den drang toegeeft en eene meening zon-
der grond uitbrengt, dan zijt gij in uwe kennis van'tgeen
uw kind eigenlijk bij die vraag dacht, niets gevorderd,
en gij zult steeds al meer en meer moeten oordeelen over
zaken, die gij niet kent. Maar zegt gij hem, dat het u
vrij onverschillig is, of dat gij wel daaromtrent dit of
dat liefst zoudt wenschen, maar dat gij bet daarom niet
voorzeggen kunt; vraagt gij hem, waarom hij u dat
vraagt; dan zult gij weldra zien waar de oplossing van
deze zielkundige tegenstrijdigheid te zoeken is. Uw kind
wenscht b. v. dat het morgen goed weer zal zijn, en in
plaats van u te vragen, of gij het ook wenscht, vraagt
het u, of gij het ook denkt. Zoo vragen ook volwassenen
ons somtijds onzen raad, niet om dien op te volgen, maar
met den heimelijken wensch, dat die steooken zal met
't geen zij reeds vooraf besloten hebben te doen, hetzij
dat ze zich achter dien raad verschuilen willen, betzij dat
zij er zich op wenschen te beroepen, wanneer de uit-
komst eens niet aan hunne verwachting beantwoorden
mogt, om een deel der schuld op ons te kunnen werpen.
Een oordeel zonder kennis wordt nu eens voorbarig oor-
deel, dan vooroordeel genoemd. In alle mij bekende ta-
len wordt dit begrip door een woord aangeduid, het-
welk, evenals het onze, uit het wezen der zaak zelve
afgeleid is, en bijkans eene bepaling van het begrip zelf
mag genoemd worden. Voorbarig oordeel kan men eigen-
lijk nog van vooroordeel onderscheiden. Bij het eerste
oordeelen wij zonder voldoend onderzoek, zonder noodige