Boekgegevens
Titel: Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Auteur: Hoeven, J. van der
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], ca. 185X *
Opmerking: Overdr. uit: Nieuwe Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4067
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205393
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Moraal, Cognitieve ontwikkeling
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voorlezing over den invloed van het zedelijk karakter op de verstandelijke ontwikkeling van den mensch
Vorige scan Volgende scanScanned page
S)
kenden, zouden wij tuch zien, dat zij nu en dan zich
zelven vergaten en door de beoefening der wetenschap
tot liefde voor waarheid gebragt waren. Wie zich toch
alleen door roemzucht geleiden laat, heeft de waarheid
niet lief. Het is hem meer tc doen om te schijnen, dan
<jm te zijn; de toejuiching, die schielijk wordt ingeoogst,
vervliegt; de kroonen, die zoo ras verworven worden,
verwelken even spoedig. Ware en edele eerzucht, die
zich jaren inspanning en stille werkzaamheid getroost om
het doel te bereiken en allen ijdelen ophef vermijdt, zij
heeft met dat verterend vuur van ijdel roembejag niets
gemeen. Wie haar veroordeelt, moet het evenzeer af-
keuren , dat de Schepper ze in ons binnenste heeft ge-
plant; hij moet gelooven kunnen, dat goede vruchten
aan eenen slechten boom groeijen, en hij moet de apos-
tolische vermaning veronachtzamen, om al wat loffelijk
en welluidend is te bedenken !
liet najagen van kennis staat gevolgelijk niet op zich
zelf. Er zijn verkeerde rigtingen des gemoeds, zedelijke
gebreken van het karakter, die het tegenwerken of be-
lemmeren ; andere, die het op een dwaalspoor brengen.
Door niets daarentegen wordt het beter bevorderd dan
door eene bescheidene, voor al wat goed en edel is open-
staande gezindheid des harten. Zij leert bet wezen schif-
ten van den schijn; zij leert volharding, die, alle opper-
vlakkige veelweterij schuwende, liever veel van weinige
dingen, dan weinig van vele dingen wenscht te kennen;
zij leert ons de frischlieid der jeugd in rijperen leeftijd
behoudeu en nog dagelijks leeren, al siert ons ook reeds
de kroon der grijsheid.
Ik heb in de tweede plaats de oefening van het oordeel
genoemd. Do oordeelskracht leert ons het bijzondere als