Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sehmid, (r.) eerste en hveede Hoi/dercltal leerzame Ter-
halen voor Kindereu, een leesboek voor de scholen.
Zesde, druk. Ieder hondertal................f
Schoppe , geb. Weisse , HENDRIK en MARIA , of
de ouderlooze Kinderen , met platen. Tweede druk» s
--------—----Uren van uitspanning, of
vertellingen, geschikt om de Jeugd gedurende haren
speeltijd aangenaam en nutlig bezig te houden ;
vrij vertaald, naar het Hoogduilsch, door de Schryf-
ster van de Kleine Pligieriy met platen.........» 1.40.
Schuberty (G. H» fdn") dc Stroom, een \erha^l voor de
Jeugd.....................-»l^Ot
Sïujtery (D,) Hebe's Geschenk aan de Jeugd , in
Lelangryke Tafereelen, met pl., in moiré karton, »
' ^ et de ' ■
Livre de Leclure et de Traduction pour des^
Demoiselles. Faansch Lees- en Vertaalboek voor
'Meisjes. Nieuwe uitgave, ..4..,» -.3o«
Tweeling-Zusters, (de) of de Voordeelen van de Gods--
dieiist, naar het Engelsch van Miss Sandham^ door
A. M, Moens, Tweede druk y met platen........ » a.sc.
Tjtler , F,) maria en flora 5 of Ernst en Luinl ,
met platen......................................-«^o-
Vaderlandsche Kindervreugd, met plaatjes......... a -.60.
Verhalen en leerrijke Voorbeelden voor de Jeugd, met
6 gekleurde platen........................ -.80*
Verhalen (Zes nieuwe oorspronkelijke) voor Kinderen ,
door de Schryfster van de Klaine l'Ugten, met pl. • . « -«Go-.
Vor.KSLlEDJES, uitgegeven door de Maatschappij : Tot
Nut van *t Algemeen y met platen, in karton, , • » 2.80*
Willemseny {F, P.') Eereprus voor de Jeugd, ter bevor- «
dering van vlyt, deugd en kennis, met platen. • • « « it^o^»-
FEKDINAÏÏD DÜLDER5
or de kracht vaïf GELOOT eï xiefde.
Derde druk. Met Platen. Prgs 90 Cents.
De gunstige Recensie in de Vaderlandsche I^etteroejemn-^
gen van 1825, i3. eindigt met deze woorden? » Ouder&l
leest dit nuttige boekje, lot uwe stichting. Kiemand is er,
die niet wensehen zal, dat hij ook alzoo moogt geleefd heb-
ben, Geeft het uwen kinderen al vroeg ter lezing ; het zal
hen aangenaam onderhouden, en Inj hen het voornemen op-
wekkdi , om ook alzoo te doen.^'
» Wij aclilen het uitmuntend geschikt ? om de treeze des
ï?eeren , die het ^eginsel van alle levenswysheid is, wederom
iij de opvoeding die plaats aan Ie wijzen , die dezelve, vree-
zen wij 5 wei eens ook bij eene anders regt doeiuialige opve-?^
«iiug W'oidt ontzegd,"