Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Moens, (P.) en Warnslnck , Bz. {ff^, II.) 's menschen
begin, midden en einde, gevolgd naar Jan Luiken,
Versierd met 26 platen, gegraveerden titel en vignet,
in een net kartonnen bandje..............
Muller , (C.) nuttige Uitspanningen voor de Nederland-
sche Jeugd» Derde dnik ^ raet platen. .........
" Vertellingen en Oefeningen, voor Neder-
landsche Kinderen, V'ijfde druk y met platen......
I —;- Leerzame Verhalen en Onderrigtingen voor
de Nederlandsche Jeugd, met platen...........
Niemeyer y Legaat aan hzlena. Tiveede druk, op post-
formaat , met platen.....................
pieter, of de Gevolgen der Onkunde, een leerzaam, ver-
makelijk en nuttig onderrigl voor Kinderen , met pl.
Hossy (y.) Reizen en Lotgevallen op zyne Onldekkings-
togten naar de Noordpools-Gewesten, voor jonge
lieden, met 6 platen en eene kaart. . .........
"Rozenmuller y Handleiding tot het nuttig lezen van
den Bijbel.....(NB. Bij getallen i5 Ct.).......
Saltzmany Leven van den Landman .............
Schmid y (C ) Bijbel voor Kinderen, voor Huisgezinnen
en 'Scholen, 5 stukken koinpl. in posLformaut.
Tiveede druk, .................
, ■ — de Kersavond, een verhaal voor kinde-
ren. Derde druk met platen;..............
--- de Paascheijeren. Tuierde druky met platen
—- • hel verloren Kind, en de Kapel in het
Bosch , met platen. Derde druk. .............
- het Huzarenkind , mefc platen. Tweede
ƒ
druk.
Lodewijk, de jonge Kluizenaar. Tweede
Tiveede
druky met platen.
——d« Hoppebloesems, met platen.
druk» .....................
--Zeven nieuwe Verhalen voor de Jeugd, met
platen. Tweede druk................... .
I' *— Alphonscs, de kleine Emigrant, een ver-
haal Uit den tijd der Fransche Omwenteling, met
platen. Tweede druk. . . .................
--de Kanarie en het Duifje, twee belang-
Verhalen, met platen. Tiveede druk.......
- het Lammetje en de Glimworm, twee
belangrijke verhalen. Tweede druk, met platen. . . .
Eustachius, of de zegepraal van het Chris-
njke
tendom.
Tweede druk,
- Fernando ,
de Geschiedenis van eenen
jongen Spaanschen Graaf, met. fraai vignet,......
---de Christelijke Familie, het Stomme
Kind en het oude Kasteel. Drie belangrijke Veriia-
lea, m«t platen. .......................
» -.90.
» -.60-
» -.()OW
» 3.So.
» I So.
» 2.40.
» -.20.
» 1.25.
» -.90.
» -.60,
» -.90.
» -.90.
» --90.
a -.90J
a. -.90.
B -.tJO.
» I.qO.
» 1 !)0,