Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
llazeu Cz.y (y.) cie onderwijzende Landman met zgne
kinderen, met platen....................ƒ i.So".
■■ — de dankbare Weeskinderen, een Leesboek
voor kinderen. • ........................ -«So«
^— Leerzame toorstellen in proza en Poëzij naar
al de letters der Wederduitsche taal, met gekleurde
plaatjes* .».«. ................... % • m • -.qo*
Kinderspelen, in leerzame gedichtjes, met ge-
kleurde platen, in karton. ................. » -.70«
Leerl)eeldea voor jonge kinderen, met 10 pl, a
Hess, QJ, 7.) liet Eiland der Hoop eu de Reis , twee
gelijkenissen, vertaald door 7. Prins, Predikant te
Amsterdam. ••«••..••••••••••••.•••«••9 i.—
ïack, (de kleine) eene Geschiedenis voot het alge-
meen , met platen. ......................
julius, of de Naarstige Jongeling; uit het frausch van
van L. P, Langlois, met platen.............. i,5ow
Keyser, {J. de) Nieuwe Kederlandsche Chrestomatie,
of Voorbeelden van verschillende soorten van Schryf-
stijl , in proza en Poëzy. Tweede druk, . ......... -«^O".
-----Fabelen en Vertellingen, een School-
boek» Derde druk,* ............................-«So*
Beschouwing van den Mensch, of Ge*
sprekken over het Ligchaam en de Ziel, een School-
boek , 1 stukjes. ....................... -.Gotf
Kinderspiegel, in leerzame Vertellingen; door eeneu
Kindervriend, met plalen................... -,80«
Leeraame Verlellingen en deugdlievende Voorbeelden ,
voor kinderen j benevens eenige Merkwaardigheden
uit het ryk der Dieren. Zesde druk^'m^X 6 gekleur-
de platen.............. • • .....................-.^o'.
Xieheóktiid, Herder en Itrummaclier y Palmbladen of
Oosterache Vertellingen, Berde druk^ met 8 platen 2 2.—•
loAr, Kleinigheden, voor kinderen, met gekleurde
plalen; in niarok^ karton. Ttveede druk,...... t » 2.6oi
Meisjesjaren , QdO van sOPniA Walter, de dochter van
eenen Landman te Gronauw, een zedelyk Verhaal
voor Meisjes, mei platen, livecde druk......... -.90;
Moens , (P.) de kleine willem in liet huisgezin van
den Heer latjsbACH , met gekleurde plaatjes.......
■»■ -- de dankbare Willem , met platen...... 1 20.
« Gedichtjes en nuttige Gesprekken voor
Kinderen, met platen , in karton, . *..........
----- Gebeden voor Kinderen............
Klein Geschenk aan de lieve Kederland-
sche Jeugd , van hare Iieilwenschende Vriendin ; mei
plaatjes. * Tiveede druk, ..........................-.Go'.
-- ■ I1EIIM.\N en SÜSAKKA.