Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
By de UilgeTers dezes zijn mede gedrukt
en te bekomen:
Ar^Vï'irT cn THEODOOR; of Geschenk van een' vadër «au
zijne kinderen. Door Professor F. Jacobs, Tweede
druk, met platen. .....................ƒ
Beekhuis , leven van JEZUS, voor kinderen j met eene
Voorrede van Prof. Heringa, Derde druk........a l.5o.
■ — Levensbyzonderheden der Apostelen. .
Tweede druk, ......................... i>6o«
Campe, {J. /ƒ,) COLUMBUS, CORTEZ en PIZARRO, of de •
Ontdekking van Amerika ^ 2 deelen, met platen
en kaarten, op velin papier poslforra, in moiré karton» »
■ I Rohinson Cruso'è, tfijfde druk, op velin
papier postformaat > met een stel nieuwe platen ,
in moiré karton........................
nuttig en leerzaam onderhoud, in fraaije
verhalen voor de lieve Jeugd. Derde vermeerderde
druk, met platen, ..................-.70.
De arme hendrik of de Pelgrimsliut op den Weissen-
stein , met platen....... • «• . .••.••....•« a '.So.
Doll Egges (C. A/.) kleine Verhalen voor de lieve
Jeugd , Derde druk^ met plalen. ........... -«Go.
■--;- de. jonge Hollander, en andere
Tafereelen voor de Jeugd , met plalen........... -.90,
Engelberts Gerrits j (G.) Leven, Bedrijven en Lolgeval-
len van Willem 1, Prins van Oranje, met pjrtret
en platen. . . , ........................ x.80.
--- --Schoonheden uit de Nederlandsche -
Dichters der iSe en 19® eeuw, voor mijne jeug-
dige Landgenooten, 2 deelen, op postformaat y
Tweede druk..............................3.—•
Hack y (iJ/.) Bijbel en Christendom, gesprekken tusschen
eene moeder met haren zoon, ................
Uamelsoeldy bijbelgeschiedenis, behelzende de ge-
schiedenis van adam tot de verwoesting van Jeruza^
lern, 1 deelen met 3i platen van Bujs en Vinke-
les. Tweede verbeterde druk, ................
■ - Historisch Handboekje van den Bijbel.
Derde druk, met 24 platen van Buys en Vinkehs, » 2.2a,
hetzelfde Werkje zonder platen, zeer ge-
schikt voor Katechisatiën en Scholen. ........... -.80»
Hermann ) (O,") de Ware Kindervriend, met gekleurde
platen............................... i.2v'>«
Ilazeu C?. 5 (7.) Fabelen uit het Dierenryk , rn dicjit-
maat, voor onderzoekende kinderen, met 24 gekleur-
de afbeeldingen en vignet, in karton.................1.—-