Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( eo )
aanzien , dat zijn voorkomen achtbaar was, en dal zich
in hetzelve gestrengheid met vriendelijkheid paarde.
Doorgaande was hij zeer gezond, hoewel hij sedert
zijne jeugd eene beving had , ton gevolge van het ge-
bruik eener vergiftige visch. Zijne ligchaamssterkte
en gewoonte maakten hem gehard tegen al de ongemak-
ken van het zeemansleven , zoodat hij in vroegeren leef-
tijd de matrozen uitlachte, wanneer zij hunne natte
kleederen met drooge verwisselden. In het gebruik vati
spijs en drank was hij matig, en vergenoegde zich meest-
al met den gewonen scheepskost, en de voorkeur, die hij
aan denzelven gaf, was zoo bekend, dat er, wanneer hij
door aanzienlijken onthaald werd, gezorgd werd, dat zij
bij hunne kostbare schotels hem ook scheepskost voor-
zetleden. Op maaltijden wachtte hij zich voor onmatig-
heid, doch was blijgeestig onder zijne vrienden en geen
vijand van scherts ; doch deftig, indien er ontzag werd
vereischt. Hij was wel ter taal, kon zijne gedachten
goed mededeelen , en was nimmer verlegen ,. wanneer hij
bij Koningen en Vorsten het woord moest voeren. Hij
verstond verscheidene talen , die hij door het gebruik
had geleerd, en wist zich in het Spaansch, Portugeesch, ,
Fransch en Ëngelsch vrij wel uit te drukken. Hij be-
zat een zeldzaam geheugen, zoodat hij niet alleen alle
gebeurtenissen , die er in zijn bedrijvig leven warea
voorgevallen , zich zeer goed wist te herinneren; maar
ook de namen van schepeii en bootslieden, daar hij op
en mede had gevaren, met naam en toenaam wist op te
noemen. Zijne schranderheid, zijn rijp oordeel., zijne
ervaring, zijn verwonderlijk beleid maakten het scbip
of de vloot, welke hij bestuurde, tot eene gedurige
oefenschool van soldaat- en zeemanschap.