Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 ) -
Bij gelegenheid , dat in eene trekschuit, door een der
aanwezigen , lasterlijke taal tegen de Overheid gevoerd
werd, gebood de ruiter hem te ZAvijgen , dewijl bij
als dienaar van den Staat dit niet wilde noch mogt
aanhooren. De man zich aan deze vermaning niet stoo-
rcnde , gebood de ruiter den schipper, om den laste-
raar aan den wal te zetten ; doch deze hierin aarzelende,
pakte onze kloeke zeeman den kwaadspreker aan, cn
zette hem , daar zij niet verre van den kaut waren,
over boord.
In alles , wat op zijn veel omvattend vak betrekking
had , was hij door en door ervaren , parende met zijne
uitgebreide kennis de grootste kloekmoedigheid en de
schranderste %'oorzigligheid; hetwelk in zeven oorlogen ,
meer dan veertig gevechten en vijftien groote zeeslagen,
waarvan zeven onder zijn opperbevel, aan vriend en
vijand gebleken is.
Do roem zijner daden werd ook door vreemde, ja
Zftlfs vijandelijke volken erkend. Ook zij gaven hem
den eervollen titel van den ^'ootsten Admiraal en den
dappersten , voorzigtigsien en kundigsten zeeman zijner
eeuw. Zeker Engelsch schrijver besluit eene levensschets
van de ruiter met deze merkwaardige woorden : » In
het kort, hij was zulk een eerlijk man , zulk een aan-
d ibhtig en godvruchtig Christön, zulk een stout soldaat,
zulk een wijs en er^-aren Generaal, en zulk een trouw
en eerlijk liefhebber van zijn vaderland, dat hij met
regt verdient, van de nakomelingschap geprezen te wor-
den, als een sieraad zijner eeuw, de voedsterling van
de zee en het vermaak en de eer van zijn land."
Hij was een man van een sterk ligchaamsgestel, van
middelbare lengte, gezet, ving en arbpidzaam. Zijn
voorhoofd was breed, zijne kleur zeer blozend. In zijne
doordringende oogen scheen de schranderheid van zijnen
geest uit te blinken; dezelve waren bruin, haar en
baard waren van dezelfde kleur. Hij droeg dikke op-
staande knevels , op zijn oud zeemans. In 's rijks mu-
seum te Gravenhage kunt gij , mijne jeugdige vrien-
den ! het welgelijkend afbeeldsel van den man zien.
Zijn geschiedschrijver meldt ous verder van zijn uiterlijk
aan-