Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4 >
'E ERSTE LES.
AfkomH van de ruiter.
De ouders en voorouders van onzen grooten zeeheld"
waren zeer geringe, doch eerlijke lieden. Zijn grootva-
der, enkel bij den naam van michikl bekend, diende
het vaderland als krijgsman; njaar het krijgsleven moe-
de zijnde , zette hij zich in de nabijheid van Bergen
op ü^n Zoom neder, op eene gehuurde landhoeve. Zijn
huisgezin bestond uit zijne vrouw, eenen zoon, adriaan
geheeten , en eene dienstmaagd , terwijl hij" zijn brood
verdiende met het beoefenen van den landbou"«'^ v/aar-
voor hij l;vee paarden had, die zijnen voornaamsten rijk-
dom uitmaakten. Door balilad'ge soldaten werd hem
deze schat ontroofd, doch toen hij, na vergeefs hier-
over geklaagd te hebben, zich door ,list \vedero,m van zijn
eigendom had -neten meesier te maken , en'denzejveu
voor alle nasporingen verborg, slaken de te Il^ur ^esteldo"
soldaten zijne ivoning in-brand ; bijkans was de vadrir
van de kuiter bij dit onheil in de vlammen om^ekomen^
de tegenwoordigheid Tan geest en de liefde der moeder'
redde hem uit dit vreesselijke doodsgevaar.
Adriaaä volwassen zijndtf, ^wgie Vlisstngén yvonen ^
en werd in die stad bierdrager. 'Hij ireuwde in het
jaar J598 met aiïda ja>s, welke in het volgende jaar
overleed, nalatende eene dochter. In het jaar JüOl her-'
trouwde hij met een meisje van Middelburg ^ dat ook
den naaui van alioa ja^s droeg, maar tevefis den bij-
naam had van r)e rüjtkr. Deze vrouw vas de moeder
van onzen michiel die de vierde zoom zijner ouders
was, welke behalve hem nog zes dochters en vier zoneir
hadden. Jfij werd geboren den 24sien Maart 1607, en
hem w^erd den naam gegeven van biichii i adkiaakjsz ,
waarbij als toenaam de kuiter werd gevoegd.
Gij kunt wel nagaan , dat het er in zulk een talrijk
gezin, waar het brood voor zoo velen met bierdi agen
moest gewonnen worden, uiet*ruim omkwam, en dSt
onze de ruiter derhalve in zeer bekrompcne omstan-
digheden werd opgevoed,