Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESLUIT.

^00 hebben -wij u dan , mijne jeugdige vrienden ! da
voornaamste daden en lotgevallen geschetst van eenen
luan , die acht en vijftig jacen lang de zee heeft be-
varen , en die van de allerlaagste bediening door zijne
verdiensten, tot den allerhoogsten rang in het zeewezen
opklom. Wij willen nu nog eene korte karakterschets
vjin hem geven , en in eenige weinige regelen te zamen-
trekken alles , wat wij reeds vroeger omtrent zijn ka-
rakter hebben aangemerkt. Nederig was en bleef hij ,
ofschoon hij in grootheid en aanzien steeds hooger klom.
In zijne grootste verheffing blééf hij dezelfde en schaam-
de zich zijne vorige geringheid niet. Altijd was hij
dankbaar jegens hen , die hem welgedaan hadden , eer-
biedig tegen zijne meerderen, beleefd omtrent zijns ge-
lijken , voorkomend en vriendelijk jegens zijne minderen,
door welke deugden hij het hart won van allen, die hem
kenden. Hij was afkeerig van alle hoofsche pracht; toeu
hij over vloten van tachtig tot honderd schepen het be-
vel voerde, cn duizenden van matrozen en soldaten on-
der zijn gebied stonden, liet hij zich slechts door eenea
enkelen knecht dienen.
fn het bijüijn van anderen , zelfs van de aanzienlijk-
ste mannen, sprak hij gaarne, wanneer dit te pas kwam,
over zijne geringe afkomst. Zijne matrozen moedigde
hij meermalen aan, door hun te herinneren, dat hij ,
hun Admiraal , als scheepsjongen gevaren en in de lijn-
baan het wiel had gedraaid. Nooit trachtte hij zich
zeiven in het oog der menschen 1« verheffen: maar stel-
D 5 do