Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
f 56 )
Heer zomf.r , afgehaald. Een groot jagt , geheel met
rouw hekleed en met rouwwimpi'ls behangen , door da
Admiraliteit vaii de Maas daartoe afgezonden , ontving
het stoffelijk overschot van den doorluchtigen he'.-l ea
voerde hetzelve naar Amsterdam. Alle schepen en bat-
terijen te Hellevoetsluis begroetten het ijk , bij het
afVaren van het jagt, met eene menigte eereschoten.
Üp den ICden Februarij van het jaar 1677 kwam men
te Amsterdam aan, waar men den gesneuvelde wilde
ter aarde bestellen.
De Staten van Holland hadden reeds een besluit ge-
nomen , om den hooggeschatten man eene prachtige
ji;raflombe op te rigten, en hiervoor eene som van
i0,000 gulden vastgesteld. Wanneer gij te Amsterdam
komt , mijne jonge vrienden ! verzuimt dan niet , dit
prachtig gedenkteeken, door een erkentelijk vaderland
ter eere des grooten zeenians opgerigt, te bezoeken.
Herinnert u dan in het koor der Nieuive kerk, wat de
ruiter voor zijn vaderland geweest is , en verheugt u,
bij de beschouwing van het prachtig monument, dat gij
geboren zijt in een land, waar men ware verdiensten
weet te schatten , en waar men de nagedachtenis van
waarlijk groote mannen de verschuldigde hoogachting
en eerbied bewijst.
Op den 18den Maart 1677 zag Amsterdam een ver-
heven schouwspel. Met vorstelijke staatsie werd Hol-
lands grootste Admiraal ter aarde besteld, en het stille
eraf ontving het overschot des mans , die in zeven oor-
Togen , meer dan veertig gevechten en vijftien groote
zeeslagen , de eer der Wederlandsche vlag zoo schitte-
rend gehandhaafd had.
J/eerng- I's ware Christen ondervi-erpt zich, in alle om-
«landiglieden des levens, met gelatenheid aan den
wit iijns Jiemelschen Vaders,
RE-