Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 54 ) -
«00 verre genaderd was , dat dezelve onder het bereik
was van ons geschut. Spoedig werd het gevecht alge-
meen ; de Spanjaarden hielden zich echter op eenigen
afstand. Zij schoten wel geweldig op den vijand , doch
waren zoo ver verwijderd, dat zij hem niet konden scha-
den. Men had derhalve van hen geene dienst, niette-
genstaande onze Admiraal aan den Spaanschen be-
velbebber nog eene sloep zond, om hem dringend aan
te manen , meer werkelijk deel aan het gevecht te ne-
men en meer te naderen , met bijvoeging, dat er als-
dan kans was eene groote overwinning lebehalen; doch
de Spanjaarden oudersteunden hunne bondgenooten niet.
Dapper werd er door de Nederlanders gestreden,
zoodat na een hardnekkig gevecht de geheele Fransche
vloot de wijk nam ; maar hederland had een vreesselijk
verlies geleden ; de groote nk kuheu was doodelijk ge-
wond. in het heetst van den strijd , op het zonnedek
staande , alom zijne bevelen gevende en alles tot dap-
perheid aanmoedigende, werd hem het voorste gedeelte
van den linkervoet door eenen noodlolligen kogel weg-
genomen ; het reglerbeen werd ook zwaar gekwetst, en
de brave dk ruiter stortte van het zonnedek neder,
zoodat hij van eene hoogte van zeven voeten nederviel,
en nog eene wonde aan het hoofd bekwam. Hoe ligt
had het kunnen gebeuren, dat op het gerucht van het
kwetsen des geliefden Admiraals de vlotelingen den
moed hadden laten zinken ; doch nu vond het tegendeel
plaats. Woede en verbittering maakten zich van aller
harte meester, toen de mare zich over de vloot ver-
spreidde , dat de door allen aangebeden man gevaarlijk
gewond was ; het gevecht was intusschen zoo dapper
en ordelijk voortgezet, dat de vijanden niets bespeurden
van het onherstelbaar verlies , dat zij 'Nederland had-
den toegebragt. De ruiter nog immer voor de belan-
gen der vloot wakende , niettegenstaande hij vreesselijk
door de ht^vigsle pijnen leed , zeilde na de behaalde
zege naar Syraknse , waar hij den 23slcn tegen den
avond ten anker kMam,
DKR-