Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
F"
( 50 ) -
digen man , die hunne landslieden zoo vaak' geluchlrgd
had, eenen prächtigen maaltijd, en verzochlen hem uit
naam van hunnen Koning ten vriendelijkste , mede naar
Engeland te gaan , om zich daar eenigen tijd aan het
hof op te houden ; doch de grijze zeeman stelde zijnen
huiselijken kring op hoogeren prijs, dan het koninklijke
hof. Beleefd bedankte hij voor de hem aangebodene
eer , en wilde liever den tijd , welke hij aan de rust
mögt wijden, in het midden van zijn huisgezin en zijne
bloedverwanten doorbrengen , dan in het gewoel van
het hofleven. Hij mögt echter niet lang de stille ge-
noegens van het huiselijke leven smaken. Spoedig werd
hij wederom aan de zijnen,,en wel voor altijd, ontrukt.
Een togt naar de Middellandsche zee zou het einde
van zijne roemvolle loopbaan zijn. Hij verliet den
16den Augustus van het jaar 1675 zijn vaderland , om
hetzelve nimmer weer te betreden. Wij willen in eene
volgende les, mijne jonge lezers ! u de reden , het
merkwaardige en het droevige einde vaa dezen togt
mededeelen.
TiBemig» Voor- noch tegenspoeden in eene gewillige onder-
neming liangen'alleen af van hem, die de oiuler-
neming iiiLvoert; maar worden ineern)alen tegen-
geliouden of veroor/.aakt door omstandigheden, hui-
len het bereik zyner magt.
ACHT EN TW INTIGSTE LES.
De ruiteks laatste zeetogt.
Spanje , dat ons land in vroe'geren tijd ^ zoo al»
gij uit de geschiedenis weet, zoo veel bloed en
tranen gekost had, Mas later een bondgenoot vau
ons geworden. Hetzelve was nu in eenen oorlog met
FrankTijk ge\\ikkeld y en de Koning verzocht onze
Staten, om hem tegen* zijne vijanden met eene oor-
log9vl(V)t in de Middellandsche zee te ondersteu-
nen ; daarbij verlangde hij vel bepaald, dat het op-
perbevel over «iezelve aan den, door geheel Europft
be-