Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4Ö )
der, de van vriend en vijand om zijne bemïnnolrjke ei'-«
genschappen hooggeachte spragge , was ongelukkig ver-
dronken terwijl hij zijn ontredderd schip wilde veriaten.
Het geheele eskader zou welligt bij de komst van de
KïJiTEK veroverd zijn geworden, indien Prins robert
spragges eskader niet ter hulpe gesneld ware; doch nu
begon er een nieuwe strijd, zoo vreesseiijU, dat het was,
alsof de zee in vlam stond. Oorverdoovend was het on-
ophoudelijke gedonder van het geschut, ontzettend het
gejammer der gekwetsten , of het noodgesehrei van hen,
die met de golven worstelden ; de dood waarde overal
rond. Kogels, schroot en splinters velden tallooze of-
fers; de zee was met overblijfsels van vernielde schepen
als bezaaid. Overal aanschouwde men het beeld der ver-
woesting , en een dikke kruiddamp , omhulde de vloten
als een digte nevel. Ten tweeden male zagen de Engel-
schen zich genoodzaakt, om voor Neêrlands dapperen
Vlootvoogd te wijken , en met hunne zwaar geteisterde
schepen naar hunne havens terug te keeren. Wij hadden
in dit vreesselijk, maar voor ons roemvol, gevecht
geen eid^el schip verloren; doch vele dapperen wa-
ren voor het vaderland gesneuveld. Jan de liefde ,
izaak sweeks , jan van gelder, de behuwdzoon van
DE RUITER (*j, en vele anderen waren gevallen, maar
veel grooter was het verlies van den vijand. Twee
zijner schepen waren gezonken en zes of zeven ver-
brand, terwijl hun verlies aan dooden en gekwetsten
verre weg het onze overtrof. Onze vloot kwam behou-
den tusschen Texel en het llie ten anker. Slecht»
vier schepen waren zoodanig beschadigd , dat men de-
zelve moest opzenden , om hersteld te worden. Dank-
baar erkende het op nieuw geredde vaderland , welke
du-
(*) Toen men de rüiter over het verlies van zijnen zoon
VAN gelder beklaagde, gaf liij dit merkwaardige arttwoord,
waaruit wij 's mans onderwerping aan den goddelijken vvij
zien : a» Ik weet, dat dit de vruciiten van den oorlog zyn ,
dat ik mij zeiven Gods wil moet onderworpen en daarin te-
vreden zijn. lledtni was het zyue buurt, morgen zal
inisscUieu de uiijue zijn.'*