Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 46 ) -
Nederlandsche vloot dadelijk op het lijf was gevallen J
doch hij scheen veeleer het gevecht te ontwijken. De
kuiter oordeelde, dat dit vreemd gedrag des vijands
niets anders , dan eene krijgslist was , om de Holland-
sche schepen van de vaderlandsche kust te verwijderen ,
ten einde hierdoor de voorgenoraene landing gemakkelij-
ker te kunnen uitvoeren. Hij besloot daarom op da
ankerplaats te blijven en aldaar den vijand af te wach-
ten. In het begin van Augustus vertoonde deze zich
voor den Hollandschen wal, en van den 2den tot den
6den kruiste hij van Texel tot de Maas gedurig langs
onze kusten heen en weder. Deze stoutheid van eenen
vijand, dien men tot tweemaal toe uit zee gejaagd had ,
konden de Nederlanders niet dulden. Er werd besloten,
de ankers te ligten, en op den 7den Augustus ging men
onder zeil. De vijand dit ziende , verwijderde zich , en
tot den 19den was het een gedurig heen en wederzeilen
en ten anker gaan, terwijl men van beide kanten niets
deed, dan elkander gadeslaan. Op den 20sten kreeg
men , omstreeks tien ure des morgens, den vijand in
het oog; doch deze scheen nog geenen lust tot het ge-
vecht te hebben, niettegenstaande hij het voordeel van
den wind had. De 21 sten was de ruiter met het
aanbreken van den dag in het gezigt van de Noord-
liollandsche kust, Jusschen Petten en Kamperduin,,
zeer digt onder den wal. De vijand lag lijwaarts van
onze vloot, welk groot voordeel de ruiter zich ver-
worven had , door het zeer kort bij onze kust langs ta
houden. Nu deed onze groote zeeheld sein, om op den
vijand aan te vallen. In het gezigt der bewoners van
,'bioordholland ontstond een gevecht, dat onder de vrees-
■elijkste mag gerekend worden , welke er door de Ne-
derlanders tegen eenen overmagtigen vijand geleverd zijn.
ZES EN TWINTIGSTE LES.
Vervolg.
De vijandelijke vloot was, even al« de onze , in drie
eskaders verdeeld. De Admiraals Prins robert en
EDU-