Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 43 ) -
zich wederom vereenigde, en men in slaat gesteld
werd, ora den vijand met onze geheele magt het hoofd
te bieden.
De onzen zeilden nu met de vijanden zuidwaarts
aan, en hoewel de laatste het voordeel van den wind
badden, durfden zij ons echter niet aan te tasten,
maar schenen het gevecht te willen vermijden.
De kuiter hield zich echter kort bij den vijand, en
bragt denzelven geen gering nadeel toe. Het verlies der
vereenigde Engelsche en Fransche vloten was aanmerke-
lijk. Veertien hunner schepen waren geheel weg, terwijl
er velen zwaar beschadigd of onbruikbaar waren. Hoewel
er van onze schepen ook velen vreesselijk gehavend wa-
ren , hadden wij echter geen enkel schip verloren. Ook.
het verlies van volk was aan onze zijde veel minder, dan
aan de zijde der vijanden. De niet minder godsdien"
. stige als dappere de kuiter, gaf God hiervan de eer ,
zeggende: » God is merkelijk op onze zijde geweest.
Hij heeft het volk en de bevelhebbers in zulken digten
hagel van kogels wonderlijk bewaard, en door eene zoo
kleine magt wonderen gedaan." Tot tien ure des avonds
werd er gestreden, en toen de nacht verhinderde, het
gevecht voort te zetten, verzamelde zich onze vloöt,
en liet het anker vallen op dezelfde plaats, waar do
slag begonnen was, omtrent vier mijlen ten W. N.
Westen van Westkappel.
ILeering. Hulpbetoon , als het gevaar dringend is, opent liet
hart van hem, die geholpen wordt, indien hij niet
geheel verbasterd is, voor een blyvend gevoel vaa
erkentelijkheid.
VIER EN TWINTIGSTE LES.
Tweede zeeslag in 1G73.
, Vijf dagen na den strijd, waarvan wij in de vorige
les gesproken hebben , vond onze Admiraal zich weder
in staat gesteld, ora den vijand met vertrouwen het
hoofd te bieden. De vereenigde Engelsche en Fransche
vloten telden ruim dertig zeilen minder, een gevolg van
buu geledeu verlies. Op onze vloot Maren de bevelheb-
ber»