Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 41 ) -
wenschtfl den volgenden dag het pjevecht te hervatten ,
de vijand, wiens verlies aanmerkelijk was, scheen hiertoo
f*eenen lust te hebben ; maar keerde naar de Engelsche
kust terug, terwijl de onzen naar de Zeeuwsche stran-
den stevenden en aldaar ten anker gingen. De ruitfr
liad in dit zeegevecht wederom zoo veel luoed en beleid
aan den dag gelogd , dat zelfs vijanden zijnen lof ver-
kondigden. Eün Luitenant van den Admiraal monta-
<;üe , die, na het verbranden van deszelfs schip , bij
de kuiter aan boord was gebragt, riep vol verwonde-
ring nit: » Is dat een Admiraal ? Het is een Ad-
miraal , een Kapitein, een stuurman , een matroos, een
soldaat; die man is dat alles te gelijk ; het is een on-
vergelijkelijke held 1"
'Leering* Het ia een onschatbaar geluk voor een land, wan-
neer de hoosheid zich vereenigt, om hetzelve ten
val te brengen , dat er alsdan mannen in hetzelve
gevonden worden, die beleid, kunde, moed, ver-
trouvi^en en vaderlandsliefde bezitten, om de aan-
slagen der büozen te verydeien.
DRIE EN TWINTIGSTE I.ES.
Eerste.zeeslag in 1673.
De Ensfelschen werden, in den verderen loop van het
jaar 1072 , door menigvuldige stormen verhinderd , otn
weder zee te kiezen, en onze kusten te verontruslen.
Er viel dus verder niets van belang voor ; doch het vol-
jende jaar moest wederom blijken dragen van Neder-
andsche dapperheid en liefde voor het vaderland, ook
zou hetzelve den reeds verwo/ven roem van onzen
de uuiteu nog meer v^lüioogen. Andermaal hadden de
Engelschen en. Franschen zich vereenigd, om ons td
bestrijden , en zich van de heerschappij der zee weder
meester te maken. Op den 25sten Mei ontving men het
berigt, dal zich de vereenigde Engelsche en Fransche
vloten bij het eiland Wight verzamelden , en meer dan
honderd oorlogschepen sterk waren. Op den Islen Ju-
nij , toen onze voornaamste Rcheupsbevolhebbers bij dnn
C 5 Ad-