Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40 ) -
7den Junij kwamen de beide vloten voor Souïslaat
bij elkander. L)e vereenigde Engelsche en Eransche
vloten, uitmakende een getal van honderd en dertig zei-
len > lagen ten anker, toen de onze hen zoo onver-
wacht op het lijf kwamen vallen, dat sommige vijande-
lijke schepen hunne ankers moesten kappen, om in
slagorde te komen. Des morgens tusschen zeven en
acht ure nam het gevecht eenen aanvang, een strijd,
immer gedenkwaardig in onze geschiedenis , omdat de
vrijheid, het welzijn en het bestaan van Nederland er
van afhingen. De geestdrift der Nederlanders voor
dezen togt laat zich eenigzins bevatten, wanneer wij
u zeggen, mijne jonge vrienden! dat er zich vele vrij-
willigers op de vloot bevonden, die den huisselijken
kring en het burgerlijke leven hadden verlaten , om het
vaderland in dezen strijd te dienen. Gerard hasse-
laar, koenraad van heemskerk cn johan berg,
welke voor eigene rekening bijkans honderd matrozen
hadden aangeworven, verdienen hier bijzonder genoemd
te worden.
Moedig werd er van beide zijden gevochten ; de wit
was gedurende den strijd altijd op het dek , om het
volk aan te moedigen. Hoewel er meer dan een aan
Kijne zijde sneuvelde, verliet hij echter zijnen gevaarlij-
ken post niet. Door dwi hevigen kruiddamp kon men
elkander naauwelijks zien, en toen dezelve eenigzins op-
trok , vertoonde de zee een akelig schouwspel van ver-
woesting. Overal zag men zinkende schepen , drijvend
tuigaadje en met de golven worstelende schepelingen ,
die zich in zee geworpen hadden, om, eenen gewissen
dood op hun brandeiid schip te ontgaan. De dappere
Admiraal vak gekt sneuvelde, waardoor eenige ver-
warring in zijn eskader ontstaan was. De ruiter was
overal, waar het gevecht het heetste was ; geene bewe-
ging der vijanden ontging zijn geoefend oog, en meer-
malen wist hij door zijne kunde en zijn beleid hunne
])ogingen te verijdelen. Hel schip , waarop onze held
zich l)evond, had onbeschrijfelijk geleden 5 hel had ver-
scheidene gevaarlijke grondschoten. De kuiter alleen
had omtrent 20.<MHt pond kruid verschoten.
De kuiter bleef moester van de zee , on hoewel hij
wcusch-