Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 33 )
NEGENTIENDE LES.
Zeedag op den Aden Augustnsé
De ruiter bleef <len nacht na het gevecht nog in Kee}
Jnaar toen men des anderen daags geene vijandelijke
schepen in het gezigt kon krijgen, en hieruit bleek,
dat zij de zee geruimd hadden, zeilde onze dappere Ad-
miraal naar de IVielingen ^ waar hij met zijne vloot,
zestig schepen sterk, behouden aankwam. De naam
van de ruiter was op aller lippen ; zijn roem klonk
door het geheele vaderland , en ook buitenlands werd
dezelve wijd en zijd verbreid. Hij werd met de grootste
eerbewijzen door de afgevaardigden van de Staten te JM-
delüurg begroet, en benevens zijne voornaamste officie-
ren ter maaltijd genoodigd ; doch hoeveel eer men hem
ook bewees, de brave man Weef onder dit alles nederig,
en hoe hoog zijn aanzien ook mögt stijgen , altijd herin-
nerde hij zich gaarne zijne geringe afkomst. Meermalen
toonde hij , dat het hem genoegen verschafte, hierover
te spreken. Van zijne roemvolle daden sprak hij min-
der gaarne, en wanneer dit al eens gebeurde, vergat
hij nimmer , om God de eere te geveu van het we!ge-»
Jukken zijner pogingen.
De oorlog werd, ondanks de behaalde overwinning,
voortgezet. Bijna dag en nacht was men op onze vloot
werkzaam , om alles te herstellen , ten einde zoo spoe-
dig mogelijk wederom zee te kunnen kiezen. De ijver,
waarmedj; gewerkt werd, was zoo groot, dat de Luite-
nant-Admiraal reeds den 4den Julij in staat was , om
met negen en vijftig schepen in .zee te loopen , welk ge-
tal tot honderd achttien aangroeide. Men had het stoute
plan gevormd, om met deze vloot de Engelschen in hun-
ne eigene havens aan te vallen en de rivier van Lon-*
den op te zeilen. Zeker zou men dit voornemen uitge-
voerd hebben, indien men bekwame loodsen had kunnen
vinden , om de vloot de rivier op te brengen.
Üp (Jen 20sten Julij verlieten de Engelschen liUnnc
liavens en braglen eene geduchte oorlogsvloot bijeen.
De ruiter liet nu alle ïloofdofficioren en Knpiteinen
auu zijn boord komen , en wekte door zijne krachtrg*^
C twïl