Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Jen Toor den vierden zeeslag, wellte het ruimen der Xod
voor eeu van beiden moest ten gevolge hebben , en
waaruit het blijken zou, of Nederland of Engeland
zegepraalde. Aan het einde van den vierden dag werd
ook het pleit voldongen. Nadat men den ganschen dag
gestreden had, en beide vloten hierdoor ontzettend had-
den geleden , was echter de overwinning onzeker geble-
ven; maar laat in den namiddag besloot de kuiter,
nog eene poging te doen , om een einde te maken aaa
den ontzettenden strijd. Hij gaf bevel, om op een be-
paald sein van alle kanten te gelijk aan te vallen en de
vijandelijke schepen te enteren. Nu werd het gevecht
allerverschrikkelijkst ; dnizende kanonnen braakten dood
en vernieling. Twee aanzienlijke Fransche Heeren , de
Prins de monaco en de Graaf de guiche , die als vrij-
willigers bij de kuiter aan bo»rd waren , verl^laarden ,
nimmer een denkbeeld gehad te hebben van de ijsselijk-
heden , die hun bij deze gelegenheid omringden , en
welke die eener veldslag zeer verre overtroffen.
De Engelschen kregen de nederlaag , en moesten wel-
dra hun behoud in de vlugt zoeken. De Nederlanders,
hierdoor nog meer aangemoedigd, vervolgden den vij-
and , en zouden hem nog meer geteisterd hehben , in-
dien er des avonds, omstreeks zeven ure, niet eene^
dikke mist ware opgekomen , welke de vlugt der En-
gelschen begunstigde. Spoedig kon men geene scheeps-
lengte van zich afzien , en daar het hierdoor te gevaar-
lijk werd, den vijand verder te vervolgen , deed de
ruiter de gewone seinschoten, om de vloot te verza-
melen. Aanzienlijk was het verlies , dat de Engelschen
in dezen slag geleden hadden. Zij verloren niet minder
dan drie en twintig .schepen , waarvUn er zeventien ver-
brand en in den grond geschoten waren. Zes waren er
. veroverd, di« in onze havens als zegeteekens werden op-
gebragt , terwijl deze roemruchtige zeeslag ons slechts
vier schepen kostte , welke in brand waren geraakt
doch het verlies van volk was aaa beide zijden be-
(augrijk.
Leering. Nimmer uioct. men liet aan hnlp laten ontbrelcen ,
daar, waar men helpen kan»
NÈ-